Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweinidog yn agor cwmni deillio arloesol Prifysgol Bangor

Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, yn agor Suprex, cwmni technoleg arloesol a menter ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a Phytovation Cyf.   Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, yn agor Suprex, cwmni technoleg arloesol a menter ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a Phytovation Cyf. Bu Julie James, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, yn Suprex yn ddiweddar (dydd Llun 10 Hydref) i  agor yn swyddogol gwmni technoleg arloesol a menter ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a Phytovation Cyf.   

Sefydliad ymchwil contract yw Suprex a dyma'r unig sefydliad masnachol yn y DU sy'n gallu datblygu cymwysiadau proses ar gyfer carbon deuocsid (CO2).

Mae Suprex wedi ei leoli yng Nghaernarfon ac mae'r cwmni yn deillio o Brifysgol Bangor ac mae'n fenter ar y cyd rhwng Phytovation Ltd, cwmni cynhyrchu fferyllol, wedi ei leoli yng Nghaernarfon, a'r brifysgol

Ffurfiwyd y cwmni o'r Labordy CO2 a oedd yn rhan o Ganolfan Biogyfansoddion y brifysgol. Tyfodd y cwmni o ddechreuadau bychain yn 2010, dan arweiniad yr Athro Ray Marriott o'r Ysgol Cemeg, i ddod yn ganolfan heb ei hail ar gyfer ymchwil i ddefnyddio carbon deuocsid uwchgritigol yn y DU. Cefnogwyd ehangu'r labordy gan Lywodraeth Cymru gyda grant o £345,000 yn 2012 i gydnabod y cyfraniad y gallai'r dechnoleg ei wneud at ddatblygu dewis amgen llai niweidiol i'r amgylchedd na thoddyddion traddodiadol ar raddfa ddiwydiannol.

Mae Suprex yn defnyddio dull arloesol o brosesu sy'n fwy gwyrdd ac yn fwy cyfeillgar i'r amgylchedd na dulliau traddodiadol. Gellir cymhwyso'r broses at amrywiaeth eang o ddiwydiannau yn cynnwys blasau, persawr, colur, gofal personol, nutraceuticals a deunyddiau fferyllol. Dyma'r unig sefydliad yn y DU sy'n gallu gwneud y math hwn o waith ymchwil.

 Bu'r Gweinidog ar daith i weld yr adnoddau sydd ar gael yn Suprex. Bu'r Gweinidog ar daith i weld yr adnoddau sydd ar gael yn Suprex.Ar hyn o bryd, mae'r cwmni'n gweithio gyda nifer o brifysgolion yn y DU, yn ogystal â chydag amrywiaeth eang o fusnesau o'r radd flaenaf a busnesau bach a chanolig, ac mae wrthi'n gweithio ar brojectau cydweithredol newydd.

Meddai'r Gweinidog Julie James:

"Mae Suprex yn enghraifft wych o gymorth cynnar gan y llywodraeth mewn maes o bwysigrwydd economaidd, sydd wedi arwain at greu busnes hunangynhaliol sydd yn ei dro yn creu swyddi tra medrus yn y gymuned.

"Rwy'n falch iawn ein bod wedi cyfrannu at y cydweithrediad academaidd a diwydiannol hwn, sy'n dangos bod Cymru'n genedl arloesol.

"Byddwn yn parhau i adeiladu ar y sylfeini fel y nodir yng Ngwyddoniaeth i Gymru, ac yn y Strategaeth Arloesi, ac rydym yn parhau'n benderfynol o sicrhau bod Cymru'n gallu cynnig yr amgylchedd gorau posib ar gyfer arloesi a datblygu busnesau.

"Rwy'n dymuno pob llwyddiant i Suprex ac rwy'n gobeithio y bydd dyfodol hir a llewyrchus i'r cwmni."

Meddai'r Athro David Shepherd, Dirprwy'r Is-ganghellor, "Mae'n wych gweld gwaith ymchwil a datblygu Prifysgol Bangor yn symud ymlaen i fod yn fenter lwyddiannus sydd eisoes wedi profi bod galw, yn yr achos hwn, am ddulliau puro ac echdynnu newydd nad ydynt yn defnyddio toddyddion organig traddodiadol. Mae hyn yn dangos y gall prifysgolion Cymreig, drwy gydweithio â diwydiant a'r llywodraeth, ddarparu gwasanaethau sydd o werth i ddiwydiant a chreu swyddi newydd yn yr ardal leol yr un pryd."

Meddai Andy Beggin, Prif Weithredwr Suprex:

"Mae gan ein cwmni'r gwaith prosesu CO2 ar raddfa fach mwyaf amlbwrpas yn y DU ynghyd â chyfleusterau dadansoddol o'r radd flaenaf ar gyfer troi cemeg gwyrdd a chynaliadwy yn gynhyrchion a phrosesau newydd. Rydym yn gweithio gyda chwmnïau masnachol a grwpiau academaidd i ddod â'r datblygiadau hyn i'r farchnad.

"Ond ni fyddai'r gwaith o ddatblygu'r sgiliau, yr arbenigedd, y cyfleusterau a'r cysylltiadau oedd eu hangen i ffurfio Suprex fel cwmni deillio llwyddiannus wedi bod yn bosib heb gefnogaeth Llywodraeth Cymru dros nifer o flynyddoedd."

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2016