Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweinidog yr Amgylchedd Llywodraeth y DU yn ymweld â’r Brifysgol

Croesawodd Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth Prifysgol Bangor Dr Thérèse Coffey AS yn ddiweddar, a gymerodd ran mewn paneli trafod gyda staff a myfyrwyr sy’n ymwneud â rhaglenni coedwigaeth yr Ysgol.

Yn ogystal â bod yn AS dros etholaeth Suffolk Coastal, Dr Coffey yw Gweinidog yr Amgylchedd yn Llywodraeth y DU. Yn rhinwedd y swydd honno, mae’n gyfrifol am agweddau megis yr amgylchedd naturiol, bioamrywiaeth, gofal morwrol ac ansawdd yr aer. Dewisodd ymweld â Phrifysgol Bangor o ganlyniad i enw da ei darpariaeth ym maes coedwigaeth a’i chysylltiadau da â’r sector.

Yn ystod yr ymweliad, cymeroedd Dr Coffey ran mewn paneli trafod gyda staff a myfyrwyr yr Ysgol, gan archwilio sut y gall y sector coedwigaeth recriwtio mwy o raddedigion a chanfod os yw’r sector yn gwneud y mwyaf o’r hyn sy’n cael ei ddysgu i fyfyrwyr coedwigaeth. Yn ystod y trafodaethau, amlinellwyd y gwaith ymchwil sy’n cael ei gynnal gan staff yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, yr Ysgol Gwyddorau Eigion a’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg (Bangor) ar ystod eang o faterion amgylcheddol.

Meddai’r Gweinidog yn dilyn ei hymweliad:

“Mae sector coedwigaeth ffyniannus yn rhan allweddol o amgylchedd iach ac mae’r ymweliad yma â Phrifysfol Bangor wedi bod yn ffordd wych o weld ystod y talent, yr uchelgais a’r brwdfrydedd sy’n gysylltiedig â’r maes.”

Ategwyd hyn gan Yr Athro Morag McDonald, Pennaeth Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, a ddywedodd:

“Mae Coedwigaeth yn ffynnu yma ym Mangor wrth i’n myfyrwyr ni barhau i brofi llwyddiannau wrth sicrhau cyflogaeth berthasnol, ddiddorol a heriol yn y maes. Mae’n graddedigion ni wedi cael eu cyflogi gan gyrff cenedlaethol megis Scottish Woodlands, Tilhill Forestry, Natural Resources Wales a Forestry Commission England, ac eraill wedi mynd ati i astudio ar gyfer graddau PhD. Mae’n graddedigion rhyngwladol ni hefyd yn llwyddo ac yn gweithio gydag ystod eang o gyrff amrywiol, yn cynnwys llywodraethau cenedlaethol ac elusennau rhyngwladol, gan adeiladu ar y cysylltiadau rhyngwladol sydd wedi eu sefydlu yma ym Mangor ers canrif a mwy.”

Mae ymweliad Dr Coffey â’r Brifysgol yn destun ar flog DEFRA, i’w gael yma:

https://deframedia.blog.gov.uk/2017/10/20/friday-20-october-next-generation-farmers-pollution-storm-brian-forestry-research/

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2017