Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweledigaeth newydd o arfordir Gogledd Cymru fyddai'n harneisio pŵer, amddiffyn yr arfordir a hyrwyddo twristiaeth

Dychmygwch wal fawr oddi ar arfordir Gogledd Cymru yn estyn o Landudno allan i'r môr ac yna'n ôl i'r tir ger Prestatyn: hwylwyr dingi a tonfyrddwyr yn mwynhau'r dyfroedd llonydd o'i mewn, twristiaeth a diwydiannau cefnogi yn ffynnu a'r cymunedau lleol yn ddiogel o fygythiad llifogydd o'r môr.

Dyma weledigaeth cwmni Ynni Llanw a Diogelu Glannau Gogledd Cymru (NWTE) â’u rhaglen fawr i gronni’r llanw ar arfordir Gogledd Cymru. 

Byddai'r cynllun yn un o brojectau isadeiledd mwyaf Cymru a'r DU, a byddai'n arwain at gynhyrchu lefel rhagweladwy o drydan glân adnewyddadwy, amddiffyn yr arfordir rhag llifogydd ac adfywio’r economi. 

Bydd yr Athro John Reynolds, Rheolwr Gyfarwyddwr Reynolds International Ltd. ac un o gyfarwyddwyr NWTE yn trafod un agwedd ar y project uchelgeisiol hwn - deinameg gwely'r môr - mewn prif gyflwyniad i gynhadledd ryngwladol a drefnir gan Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor ar y cyd â Swyddfa Hydrograffeg Forol ac Eigioneg Ffrainc (SHOM).

Esbonia'r Athro Reynolds: 

"Rhaid i'r model cysyniadol ar gyfer y project mawr hwn fod yn seiliedig ar wyddoniaeth beirianyddol gadarn. Mae Gogledd Cymru yn gweddu'n rhagorol i'r cynllun cronni hwn am fod ganddi un o'r amrywiaethau llanw uchaf ar arfordir y DU. Mae'n bwysig fodd bynnag, yn arbennig yng nghamau cyntaf datblygu cysyniad y project, i roi'r sylw dyledus i'r heriau technegol sylfaenol sy'n gysylltiedig â'r gwely môr symudol. Mae'r gynhadledd hon ar ddeinameg twyni môr ac afon yn dod â'r arbenigedd perthnasol ynghyd i'n helpu i ddod i ddealltwriaeth wedi’i harwain gan wyddoniaeth o sut y byddai gwaddodion yn symud o gwmpas croniad llanw."

Ychwanegodd trefnydd y gynhadledd Dr Katrien van Landeghem o  Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor:

"Mae'r gynhadledd hon yn dod â siaradwyr ynghyd o Ewrop, UDA, Tsieina a De Corea, i drafod ein dealltwriaeth gyfredol o dwyni sy'n ffurfio dan y dŵr. Mae'r wybodaeth hon yn deillio o ymchwil draws-ddigyblaethol sy'n defnyddio arsylwadau maes, astudiaethau modelu ac arbrofion labordy. Bydd gallu rhagweld yn well sut mae gwaddodion yn symud ar welyau afonydd a moroedd yn hanfodol i allu rheoli'r amgylcheddau hyn o dan ddylanwad gweithgaredd dynol.

Cynhelir y gynhadledd hon, "Dynameg Twyni Môr ac Afon" yn Galeri, Caernarfon ar 4 a 5 Ebrill 2016. Yn ystod cyflwyniad yr Athro Reynolds, bydd staff Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn arddangos eu hoffer synhwyro o bell drwy wneud delwedd 3D o'r ddarlithfa yn defnyddio sganiwr laser. Defnyddir technegau diweddaraf tebyg i gynhyrchu delweddau topograffig o newidiadau i welyau afonydd a gwelyau môr. 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2016