Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwneud Gwahaniaeth i Fywydau Plant

Yn ystod Pasg 2012, bydd tîm o gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol Astudiaethau Plentyndod yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Bangor yn bwrw 10 niwrnod yn Oradea, Rwmania, mewn partneriaeth ag elusen Rwmanaidd, People2People.

Yno, byddant yn gwirfoddoli mewn cymuned Roma fach ar gyrion pentref Urvind, ar raglen i hyrwyddo addysg plant Sipsi ifainc. Byddant yn gweithio gyda grŵp o 70 o blant 3-14 oed, gan gyflwyno amrywiaeth o weithgareddau dysgu, yn cynnwys chwaraeon a chrefftau, a fydd yn datblygu medrau sylfaenol y plant, a hefyd yn eu helpu i brofi llwyddiant a chodi eu hyder eu hunain a’u hunan-barch o fewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae’r rhaglen yn adeiladu ar y project addysg cyn-ysgol y mae People2People wrthi’n ei ddatblygu yn y pentref Sipsiwn.

Mae’r plant Sipsi hyn yn byw mewn tlodi ac amddifadedd eithafol – yn aml mewn sefyllfaoedd anobeithiol, heb fod arnynt unrhyw fai am hynny. Mae’r Sipsiwn ar gyrion cymdeithas erioed yn Rwmania, er eu bod yn byw yno ers canrifoedd, gan ddioddef gwahaniaethu a stigma. Addysg yw’r allwedd i helpu’r plant ifainc hyn i wella eu rhagolygon ar gyfer y dyfodol a thorri allan o gylch dinistriol tlodi eithafol a diweithdra uchel. Ar hyn o bryd, mae lefelau llythrennedd yn isel dros ben ymysg y gymuned Sipsi, a dim ond 1 mewn 10 yn gallu darllen neu ysgrifennu.

Gall projectau addysgol megis y fenter hon gan Brifysgol Bangor helpu i ddatblygu medrau’r plant, codi eu disgwyliadau a rhoi gobaith iddynt ar gyfer y dyfodol. Am wybodaeth ddiweddaraf o brosiect Rwmania , dilynwch eu taith ar Facebook, Romania '12.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect neu noddi’r myfyrwyr, cysylltwch â:
Gwenan Williams
(Cyfarwyddwr y BA Astudiaethau Plentyndod, Ysgol Addysg)
g.h.williams@bangor.ac.uk
01248 383084

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012