Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwobr Goffa Llew Rees 2019

Mae'r Brifysgol wedi dyfarnu ei gwobr flynyddol am lwyddiant ym maes y campau, Gwobr Goffa Llew Rees, i Theo Schoebel, am flwyddyn eithriadol o lwyddiannau Karate ar lwyfannau domestig a rhyngwladol.

Mae Theo, sy'n fyfyriwr israddedig yn yr Ysgol Gwyddorau Naturiol, eisoes wedi cynrychioli Hong Kong ar y cae rygbi ond ar ôl ymuno â Chlwb Karate Prifysgol Bangor y flwyddyn academaidd hon, mae wedi cronni nifer helaeth o ganlyniadau trawiadol.Theo Schoebel - deilydd Gwobr Goffa Llew Rees 2019Theo Schoebel - deilydd Gwobr Goffa Llew Rees 2019

Cynrychiolodd y Brifysgol am y tro cyntaf ym Mhencampwriaethau Agored Cymru yn gynharach yn y flwyddyn gan ddychwelyd gyda dwy Fedal Efydd. Dilynodd hyn gyda Medal Efydd arall yn y BUCS Nationals – hon oedd y fedal gyntaf erioed i Brifysgol Bangor ei hennill ar gyfer Karate. O ganlyniad i'w lwyddiant gyda’r BUCS, dewiswyd Theo i gymryd rhan ym Mhencampwriaethau Prifysgol Karate Ewrop a gynhelir yn Zagreb, Croatia ym mis Awst.

Ychwanegodd llwyddiannau diweddar Theo at fuddugoliaeth tîm Prifysgol Bangor dros Brifysgol Aberystwyth yn y Gemau Rhyng-golegol blynyddol. Bu'n fuddugol yn yr adran Kata Uwch ac fe enillodd y gystadleuaeth Kumite (Dynion) mewn tipyn o steil, heb ildio un pwynt a sicrhau buddugoliaeth o fewn gwta 60 eiliad.

Cyflwynwyd y wobr i Theo a siec am £750 yng nginio blynyddol yr Undeb Athletau gan Iona Williams, Rheolwr Datblygu Chwaraeon Prifysgol Bangor, a ddywedodd:

“Mae Theo wedi gweithio'n galed iawn ers ymuno â chlwb Karate Prifysgol Bangor ac mae wedi llwyddo i greu rhestr drawiadol o lwyddiannau. Mae'n bleser gennym gyflwyno Gwobr Goffa Llew Rees 2019 iddo.”

Ar ôl derbyn y wobr, talodd Theo sylw penodol at y gefnogaeth y mae wedi ei derbyn a sut y bydd Gwobr Goffa Llew Rees yn ei alluogi i gystadlu ar lefelau uwch, gan nodi:

“Rwy'n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi fy nghefnogi drwy gydol y chwe mis diwethaf, yn enwedig yr hyfforddwyr ac aelodau Undeb Karate Bangor. Hebddyn nhw, ni fyddai unrhyw elfen un o hyn wedi bod yn bosibl. Rwy'n edrych ymlaen at fynychu Pencampwriaethau Ewrop a gweld beth arall y gallaf ei gyflawni ar fy nhaith ym meysydd cystadlu karate. Bydd Gwobr Goffa Llew Rees yn fy helpu gyda chostau mynychu cystadlaethau ac yn cyfrannu at brynu’r offer sydd eu hangen er mwyn cystadlu'n rhyngwladol.”

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2019