Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwobr Llyfr y Flwyddyn i ddarlithydd o Fangor

Ifan Morgan JonesIfan Morgan Jones

Mae Ifan Morgan Jones wedi ennill Gwobr Ffuglen Llyfr y Flwyddyn 2020 am ei nofel Babel.

Mae Ifan Morgan Jones yn ddarlithydd mewn newyddiaduraeth yn yr Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau. Mae wedi ysgrifennu pedair nofel, ac fe enillodd y gyntaf ohonynt, Igam Ogam, wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008. Cwblhaodd ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn 2018 ar bwnc y wasg Gymraeg yn y 19eg ganrif a’r ymchwil hwnnw oedd sail ei nofel Babel.

Mae’r nofel yn trafod themâu cyfoes newyddion ffug a phoblyddiaeth wleidyddol yn erbyn cefndir y galwadau am well amodau gwaith a phryderon am iechyd cyhoeddus trefi diwydiannol Cymru ganol yr 19eg ganrif.

“Roedd fy nghyfnod yn fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor yn amhrisiadwy o ran rhoi mynediad imi i’r adnoddau a’r arbenigedd oedd eu hangen er mwyn ail-greu’r dirwedd ddiwydiannol a gwleidyddol a welir yn y nofel,” meddai Ifan Morgan Jones.

“Pan ysgrifennais y llyfr, roedd byd lle’r oedd pobl yn byw eu bywydau yng nghysgod haint ac afiechyd nad oeddent yn eu deall yn ymddangos yn eithaf ffansïol, ond yn anffodus mae digwyddiadau cyfredol wedi gwneud hynny yn anghyffyrddus o gyfoes.

“Rwy’n falch iawn o ennill y Wobr bwysig hon a fydd, gobeithio, yn rhoi hwb mawr ei angen i’r diwydiant llyfrau yng Nghymru yn ystod cyfnod mor anodd.”

Mae gwobr Llyfr y Flwyddyn Llenyddiaeth Cymru yn un o uchafbwyntiau’r flwyddyn lenyddol yng Nghymru a’r gobaith yw y cyhoeddir enwau’r enillwyr ddiwedd Gorffennaf.

The University also congratulates School of Welsh and Celtic Studies alumna, Caryl Bryn, on winning the Llenyddiaeth Cymru / Literature Wales Wales Book of the Year Welsh-language Poetry Category with her debut collection ‘Hwn ydy’r llais, tybad?

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2020