Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwobr o’r Unol Daleithiau i arbenigwr mewn Heneiddio

Yr Athro Bob Woods o Brifysgol Bangor, arbenigwr a gydnabyddir yn rhyngwladol am ei waith ar heneiddio a dementia, yw'r person cyntaf y tu allan i America i dderbyn Gwobr Americanaidd ddydd Iau 13 Hydref 2011.

Bydd yr Athro Bob Woods, sydd yn Gyfarwyddwr Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia ac Athro Seicoleg Glinigol yr Henoed ym Mhrifysgol Bangor yn derbyn y degfed Wobr  Reisberg Blynyddol ac yn traddodi darlith yn New York wrth ei dderbyn.

Mae’r Wobr Flynyddol yn cael ei ddyfarnu ar y cyd gan "I’m still here Foundation",  corff sy'n cefnogi gofal a thriniaeth ar gyfer y pum miliwn o bobl sy’n byw gyda chlefyd Alzheimer yn yr Unol Daleithiau a Dr Barry Reisberg, Cyfarwyddwr Clinigol Canolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Prifysgol Efrog Newydd. Mae’n cydnabod pobl sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig ym maes triniaeth ddi-gyffur ar gyfer clefyd Alzheimer.

Bydd yr Athro Woods yn areithio i weithwyr proffesiynol a phartneriaid gofal yn y cyfarfod yn Efrog Newydd ar y testun: Dod o hyd i obaith mewn gofal dementia: Pa wahaniaeth a wnawn?

Meddai’r Athro Bob Woods: ‘Mae’r Wobr yn dangos bod ymchwil ym Mhrifysgol Bangor yn cael ei hystyried yn flaengar ar lwyfan fyd-eang wrth wneud bywyd yn well ar gyfer pobol efo dementia a’u teuluoedd. Mae’n fraint cael bod yn rhan o’r gwaith hyn. Mae’n waith tîm ac mae cydweithio arbennig wedi bod efo cydweithwyr  ym Mangor, y GIG ac mewn lleoliadau eraill yn y DU.’

Mae Bob Woods yn seicolegydd clinigol sydd wedi bod yn gysylltiedig â datblygu a gwerthuso ymyriadau seicolegol i bobl â dementia a'u cefnogwyr am 35 mlynedd. Mae wedi arloesi  ym maes ymdriniaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth, yn enwedig mewn perthynas ag ysgogiad gwybyddol a gwaith hel atgofion. Mae'n parhau i weithio yn glinigol ac yn arwain rhaglen lledaenu eang, gan gynnwys hyfforddiant staff a datblygiad y gwasanaeth. Mae wedi derbyn gwobrau gan y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig a'r Gymdeithas Alzheimer, sy’n cydnabod ei gyfraniad  wrth ymwneud â datblygu a gwerthuso.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2011