Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwobrau BPS i fyfyrwyr PhD Seicoleg

Ashleigh (chwith) a LeanneAshleigh (chwith) a LeanneMae dwy fyfyrwraig ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg wedi ennill gwobrau a drefnwyd gan y BPS Division of Academics, Researchers and Teachers in Psychology (DART-P) ar y cyd â PsyPAG.

Ashleigh Johnstone gipiodd y wobr gyntaf, gyda Leanne Rowlands yn y trydydd safle – ill dwy yn dilyn cyrsiau PhD yn yr Ysgol.

Dywedodd yr Athro John Parkinson, Pennaeth yr Ysgol: “Llongyfarchiadau mawr i'r ddwy ar eu llwyddiant. Rydym wrth ein bodd bod ein myfyrwyr wedi ennill dwy o'r dair wobr uchaf mewn cystadleuaeth ledled Prydain am ragoriaeth addysgu PhD.”

Fel rhan o’r rhaglen hyfforddi athrawon yn yr Ysgol Seicoleg ar gyfer myfyrwyr PhD, enillodd Ashleigh Johnstone brofiad o addysgu grwpiau bach, arsylwi athrawon profiadol, a rhoi adborth i fyfyrwyr.

Mae hi wedi darparu cefnogaeth marcio ar gyfer nifer o fodiwlau ychwanegol, rhoi darlith wadd, cynllunio seminar i'w chyflwyno i bob myfyriwr seicoleg blwyddyn gyntaf, a chyd-ddatblygu seminar datblygiad proffesiynol ar gyfer ei chyfoedion.

Dywedodd: “Dydw i ddim yn meddwl bod unrhyw beth yn well na helpu myfyriwr gyda rhywbeth sy’n peri trafferth iddyn nhw ac yna gweld y foment honno pan fo popeth yn clicio i’w le, neu helpu myfyriwr pryderus i deimlo'n ddigon hyderus i roi ei law i fyny yn y dosbarth a chymryd rhan mewn trafodaeth.

“Yn ystod fy nosbarthiadau, rwy'n anelu i ysbrydoli a chefnogi’r myfyrwyr i ddysgu trwy geisio eu gwneud i deimlo’n gartrefol. Mae'n anrhydedd i mi dderbyn Gwobr Addysgu PsyPAG/DART-P, ac rwy'n ddiolchgar iawn i'r staff a'r myfyrwyr a gefnogodd fy enwebiad.”

Yn ystod ei hastudiaethau PhD, mae Leanne Rowlands wedi bod yn Hyfforddwr Graddedigion ar gyfer modiwlau Dulliau Ymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, wedi hwyluso sesiynau Galw Heibio 'Sgiliau ac Ystadegau', cyd-oruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig, cynnal darlithoedd gwadd, a dysgu niwro-anatomi trwy gyfrwng labordai ymarferol gan ddefnyddio ymennydd dynol go iawn.

Dywedodd Leanne Rowlands: “Rwyf wedi mwynhau fy mhrofiad addysgu yn fawr iawn, ac mae wedi dod â chymaint o ystyr i fy mywyd. Yn arbennig felly, rwy'n mwynhau rhyngweithio â myfyrwyr a'u gweld yn cyflawni eu hamcanion.”

Mae'r rhaglen hyfforddi athrawon yn nodwedd unigryw o hyfforddiant doethurol yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor, gyda'r rhaglen yn cael ei hachredu gan yr Academi Addysg Uwch (AAU). Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn ddiweddar, mae Ashleigh a Leanne ill dwy wedi ennill achrediad fel Cymrodyr Cysylltiol yr AAU.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2019