Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2016

Cynhaliwyd y 5ed seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor. Mae enwebiadau wedi mwy na dyblu ers llynedd sy'n dangos bod mwy a mwy o fyfyrwyr yn cydnabod pwysigrwydd ansawdd dysgu yn eu haddysg.

O'r 700 o enwebiadau, enwebwyd pob math o staff am eu gwaith caled dros y 15 categori. Yn wahanol i flynyddoedd eraill, roedd dwy wobr cydnabyddiaeth arbennig yn 2016.

Dyfarnwyd gwobr cydnabyddiaeth arbennig ar ôl ei farwolaeth i Dr Stephen Colclough, uwch-ddarlithydd Llenyddiaeth Saesneg. Bu farw yn annisgwyl ym mis Hydref 2015, a bydd yn cael ei gofio am ei egni a’i ymroddiad i ddysgu.

Dywedodd Lydia Richardson, Is-lywydd Addysg a Lles yr Undeb ac un o drefnwyr y noson: “Mae bod yn rhan o’r Gwobrau yma yn brofiad gwych. Mae'r gwobrau yn dathlu'r bartneriaeth rhwng staff a myfyrwyr, dylai fod yn rhywbeth y dylai pob prifysgol ymdrechu i greu.”

Llongyfarchiadau i enillwyr 2016:

Gwobr Hyrwyddo Addysg Cyfrwng Cymraeg

Edith Gruber

Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern

Gwobr Cefnogaeth Fugeilio Eithriadol

Sian Beidas

Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern

Goruchwylydd Traethawd Hir/Thesis y Flwyddyn 

Nathalie Fenner

Ysgol Gwyddorau Biolegol

Gwobr Adborth Ardderchog

Katherine Jones

Ysgol Gwyddorau Biolegol

Gwobr Arloesedd

Christian Dunn

Ysgol Gwyddorau Biolegol

Gwobr Ryngwladol

Wyn Thomas

Ysgol Cerddoriaeth

Athro Newydd y Flwyddyn

Marc Bouillon

Ysgol Cemeg

Athro Ôl-radd y Flwyddyn

Connor McCarron

Ysgol Gwyddorau Eigion

Gwobr Adran Gwasanaeth i Fyfyrwyr 

 

Uned Cyngor Ariannol

Gwobr Arwr heb ei gydnabod 

Rosie Anthony

Ysgo Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Gwobr Cerdyn Gwyllt

Lucy Huskinson

Ysgol Athroniaeth a Chrefydd

Athro'r Flwyddyn

Aled Williams

Ysgol Addysg

Aelod o Staff Cefnogi’r Flwyddyn

Sioned Davies

Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig 

Sophie Williams

Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig

Stephen Colclough

Ysgol Llenyddiaeth Saesneg

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2016