Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2017

Dr Graham Bird: Athro y Flwyddyn 2017Dr Graham Bird: Athro y Flwyddyn 2017Cynhaliwyd y chweched seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor.

Mae enwebiadau wedi cynyddu'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, sy'n dangos bod mwy a mwy o fyfyrwyr yn cydnabod pwysigrwydd ansawdd dysgu yn eu haddysg.

O’r 900 enwebiad, enwebwyd pob math o staff am eu gwaith caled yn y Brifysgol dros 13 categori gwahanol. Eleni, roedd gwobr ychwanegol ar gyfer Ysgol y Flwyddyn, lle bu Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth yn fuddugol.

Dywedodd yr Athro Morag McDonald, Pennaeth yr Ysgol:

"Roedd yn noson wych i’r Ysgol ac yr oedd yn braf gweld ein staff a myfyrwyr yn cael eu henwebu am wobrau. Mae ennill gwobr Ysgol y Flwyddyn yn dystiolaeth bellach o'r awyrgylch arbennig o fewn yr Ysgol, gwaith caled staff a myfyrwyr a'r berthynas adeiladol sydd gan yr Ysgol gyda'i myfyrwyr."

Hefyd, cipiodd Dr Graham Bird o’r Ysgol gwobr Athro y Flwyddyn, dywedodd:

"Mae'n anrhydedd fawr i gael eich enwebu ar gyfer gwobr, heb sôn am ei hennill. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r myfyrwyr a gymerodd yr amser i’m henwebu."

Nododd un o’r enwebiadau ar gyfer Dr Bird “Graham is extremely involved in the School from the Open Days where he addresses all involved, led our international fieldtrip to Tenerife which was incredibly well done, peer guiding schemes and has always been available for 1-to-1 meetings regarding assignments.”

Dywedodd yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is-Ganghellor (Myfyrwyr): "Mae’r Gwobrau Dan Arweiniad Myfyrwyr wedi eu sefydlu'n gadarn yng nghalendr y Brifysgol bellach ac mae digwyddiad eleni wedi bod yn llwyddiant mawr. Unwaith eto, roedd yr enwebiadau yn hynod ysbrydoledig ac yr oedd yn wych gweld cymaint o staff yn cael eu cydnabod am eu gwaith rhagorol. Mae'r gwobrau hyn yn gyfle da i bwysleisio'r gwaith gwych a wneir gan staff ar draws y Brifysgol ac yn rhoi gwybod i ni sut mae unigolion wedi cael effaith gadarnhaol ar brofiad addysgol ein myfyrwyr."

Dywedodd Helen Marchant, Is-lywydd Addysg a Lles yr Undeb ac un o drefnwyr y noson: “Mae bod yn rhan o’r Gwobrau yma yn brofiad gwych. Mae'r Gwobrau yn dathlu'r bartneriaeth rhwng staff a myfyrwyr, dylai fod yn rhywbeth y dylai pob prifysgol ymdrechu i greu.”

Llongyfarchiadau i enillwyr 2017:

Gwobr Addysg Cyfrwng Cymraeg

 

Dr Nia Griffith
Darlithydd Cyfrwng Cymraeg

Ysgol Seicoleg

Gwobr Cefnogaeth Fugeilio Eithriadol

Dr Lucy Huskinson
Uwch Ddarlithydd a Dirprwy Bennaeth Ysgol

Ysgol Athroniaeth a Chrefydd

Goruchwylydd Traethawd Hir/Thesis y Flwyddyn 

Dr Peter Shapely
Darllenydd a Phennaeth Ysgol

Ysgol Hanes ac Archaeoleg

Gwobr Agored

Dr Thomas Caspari
Darllenydd

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Gwobr Arloesi Myfyrwyr

Dr Andrew Davies
Uwch Ddarlithydd

Ysgol Gwyddorau Eigion

Gwobr Ryngwladol

Ali Khan
Swyddog Rhyngwladol

Canolfan Addysg Ryngwladol

Athro Newydd y Flwyddyn

Rebecca Sharp
Darlithydd

Ysgol Seicoleg

Athro Ôl-radd y Flwyddyn

Joshua Andrews
Tiwtor Rhan-amser

Ysgol Athroniaeth a Chrefydd

Gwobr Adran am Wasanaeth i Fyfyrwyr  

Fiona Zinovieff

Gwasanaethau Anabledd

Gwobr Arwr heb ei gydnabod

Paul Maclean
Arweinyddion Tîm Diogelwch

Gwasanaethau Eiddo a Champws

Athro'r Flwyddyn

Dr Graham Bird
Uwch Ddarlithydd

Amgylchedd, Adnoddau Naturiol, a Daearyddiaeth

Aelod o Staff Cefnogi /
Tîm Cefnogi'r Flwyddyn 

Iwan Davies
Gweinyddwr Ysgol

Ysgol y Gymraeg

Aelod o Staff Cefnogi /
Tîm Cefnogi'r Flwyddyn  

Tîm Gweinyddol Ysgol Peirianneg Electronig ac Ysgol Cyfrifiadureg

 

Ysgol y Flwyddyn

Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

 

Mwy o luniau ar dudalen Facebook Seren.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2017