Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2018

Ysgol y Flwyddyn 2018: Ysgol y GymraegYsgol y Flwyddyn 2018: Ysgol y GymraegCynhaliwyd y seithfed seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor.

Mae enwebiadau wedi cynyddu'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, sy'n dangos bod mwy a mwy o fyfyrwyr yn cydnabod pwysigrwydd ansawdd dysgu yn eu haddysg.

O’r 600 enwebiad, enwebwyd pob math o staff am eu gwaith caled yn y Brifysgol dros 12 categori gwahanol. Ymysg y gwobrau, dyfarnwyd Athro y Flwyddyn i Dylan Wyn Jones, Ysgol Gwyddorau Meddygol ac aeth gwobr Ysgol y Flwyddyn i Ysgol y Gymraeg.

Meddai’r Athro Gerwyn Wiliams, Pennaeth Ysgol y Gymraeg:

“Mae’r ysgol yn ymfalchïo yn fawr iawn yn y wobr hon sy’n arwydd clir o werth a phwysigrwydd adrannau academaidd bach.”

Athro y Flwyddyn: Dylan Wyn JonesAthro y Flwyddyn: Dylan Wyn Jones

Dywedodd Dylan Wyn Jones, Athro y Flwyddyn: "Mae’n anrhydedd mawr i gael fy enwebu ar gyfer y wobr yma gan y myfyrwyr ac un hyd yn oed yn fwy i’w ennill. Hoffwn ddiolch i'r myfyrwyr ar gyfer yr enwebiad a hefyd am eu hanogaeth ac adborth sydd wedi fy ngalluogi i ddatblygu fel darlithydd. Hoffwn hefyd ddiolch i'm cyd-weithwyr yn yr Ysgol ar gyfer y cyfleoedd a roddir a’u cefnogaeth ardderchog."

Dywedodd yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is-ganghellor (Profiad Myfyrwyr): "Dyma'r dathliad arall o holl waith gwych a wnaed gan staff ar draws y Brifysgol. Mae'n galonogol i weld bod y gwaith yn cael cydnabyddiaeth mor frwdfrydig gan y myfyrwyr. Llongyfarchiadau mawr i’r holl enwebeion a'r enillwyr."

Dywedodd Helen Marchant, Is-lywydd Addysg a Lles yr Undeb ac un o drefnwyr y noson: “Mae bod yn rhan o’r Gwobrau yma yn brofiad gwych. Mae'r Gwobrau yn dathlu'r bartneriaeth rhwng staff a myfyrwyr, dylai fod yn rhywbeth y dylai pob prifysgol ymdrechu i greu.”

Llongyfarchiadau i enillwyr 2018:

Gwobr Addysg Cyfrwng Cymraeg

Awel Vaughan-Evans

Ysgol Seicoleg

Gwobr Cefnogaeth Fugeilio Eithriadol

Caroline Bowman

Ysgol Seicoleg

Goruchwylydd Traethawd Hir/Thesis y Flwyddyn 

Lucy Huskinson

Ysgol Athroniaeth a Chrefydd

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbenning

Karen Pollock

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Gwobr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr 

Mandy Angharad

Ar Y Cyd

Gwobr Ryngwladol

Alan Edwards

Canolfan Addysg Ryngwladol

Athrowes Newydd y Flwyddyn

Alyson Moyes

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Athrowes Ôl-radd y Flwyddyn

Rebecca Jones

Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Gwobr Arwr heb ei gydnabod

Rebecca Jones

Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Athro'r Flwyddyn

Dylan Wyn Jones

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Aelod o Staff Cefnogi’r Flwyddyn

Gwenda Blackmore

Uned Cymorth Ariannol

Ysgol y Flwyddyn 

Ysgol y Gymraeg

 

 

Bydd lluniau ar dudalen Facebook Seren yn fuan.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2018