Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwobrwyo Athrawon am ddatblygu sgiliau iaith

Cafodd ymdrechion athrawon a darlithwyr i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg eu cydnabod mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yng Nghanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor yn ddiweddar.

Y Grwp mwyaf ar y cwrs Sabothol oedd athrawon a darlithwyr o Goleg Cambria-yma'n cael eu llongyfarch gan yr Athro Jerry Hunter: ch-dd: Alan Williams, Dylan Rhys Jones, Sally o'Garra, Dennis Evans ac Andrew Cordiner, efo'u tiwtor Eleri Hughes.Y Grwp mwyaf ar y cwrs Sabothol oedd athrawon a darlithwyr o Goleg Cambria-yma'n cael eu llongyfarch gan yr Athro Jerry Hunter: ch-dd: Gordon Hughes, Alan Williams, Dylan Rhys Jones, Sally o'Garra, Dennis Evans ac Andrew Cordiner, efo'u tiwtor Eleri Hughes.Yng nghwmni  Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol, yr Athro Jerry Hunter, dathlwyd llwyddiant unigolion sydd wedi ymroi i ddefnyddio’r Gymraeg yng nghyd-destun eu gwaith.Cyflwynwyd tystysgrifau i ymarferwyr addysg o’r sectorau cynradd, uwchradd ac addysg bellach sydd wedi cwblhau cwrs y Cynllun Sabothol Cenedlaethol.

Cwrs iaith a ddatblygwyd yng Nghanolfan Bedwyr drwy nawdd Llywodraeth Cymru ydy’r Cynllun Sabothol. Mae’r cwrs yn anelu at gefnogi un o amcanion strategaeth addysg y llywodraeth, sef cynyddu niferoedd yr athrawon, hyfforddwyr a darlithwyr sy’n abl i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd yr Athro Jerry Hunter: “Fel un sydd wedi dysgu Cymraeg fy hun a bellach yn arwain ar y Gymraeg yn y Brifysgol, rwy’n credu ei bod hi’n hollbwysig fod y Brifysgol yn gallu darparu cyfleoedd fel hyn i athrawon a darlithwyr, yn ddysgwyr rhugl a siaradwyr mamiaith, i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg yng nghyd-destun eu gwaith fel addysgwyr.”                                                            

Dywedodd Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr: “Profiad braf iawn oedd cael cydnabod llwyddiant cynifer o unigolion sydd bellach yn defnyddio’u Cymraeg o ddydd i ddydd mewn ysgolion a cholegau ar draws gogledd Cymru. Mae Canolfan Bedwyr yn falch iawn o allu cyfrannu’n ymarferol fel hyn at un o amcanion canolog strategaeth addysg Gymraeg y llywodraeth”.  

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2015