Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwyddonwyr Bangor yn cryfhau cysylltiadau â Rwsia i ymladd y newid yn yr hinsawdd

O'r chwith i'r dde, Dr Evgeny Zarov, Prifysgol Yugra; Tatiana Karminskaya, Rheithor Prifysgol Yugra, Dr Christian Dunn, Prifysgol Bangor; Yr Athro Chris Freeman, Prifysgol Bangor a Richard Dewell, Is-gennad Cyffredinol PrydainO'r chwith i'r dde, Dr Evgeny Zarov, Prifysgol Yugra; Tatiana Karminskaya, Rheithor Prifysgol Yugra, Dr Christian Dunn, Prifysgol Bangor; Yr Athro Chris Freeman, Prifysgol Bangor a Richard Dewell, Is-gennad Cyffredinol PrydainBu gwyddonwyr o ogledd Cymru mewn seminar arloesol ar yr newid yn yr hinsawdd yn Siberia.

Gwahoddwyd dau wyddonydd o Brifysgol Bangor gan Gonswl Prydain yn Rwsia i draethu ynghylch eu hymchwil amgylcheddol.

Roedd y digwyddiad yn rhan o'r Caffi Gwyddoniaeth cyntaf i'w gynnal ym Mhrifysgol Yugra yn Siberia, sy'n ceisio cryfhau'r cydweithrediad rhwng academyddion a phrifysgolion Rwsia a'r Deyrnas Unedig.

Gofynnwyd i'r Athro Chris Freeman a Dr Christian Dunn o Ysgol y Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor gynrychioli Prydain a thraethu ynghylch eu hymchwil ar geo-beirianneg mawndiroedd a llygredd plastig.

Dywedodd yr Athro Freeman, a ymddangosodd ar deledu Rwsia i hyrwyddo'r gynhadledd: “Roedd yn fraint wirioneddol cael siarad am ein gwaith a thrafod gyda chydweithwyr yn Rwsia ynglŷn â sut y gallem ddatblygu ein syniadau ar y cyd i roi sylw i rai o'r heriau amgylcheddol sy'n ein hwynebu.

“Un o agweddau mwyaf diddorol y daith oedd darganfod bod rhai o wyddonwyr Rwsia wedi bod yn gwneud gwaith tebyg inni, ond oherwydd anawsterau sy'n ymwneud â hanes ac iaith, nid oedd y naill grŵp ymchwil yn ymwybodol o ganfyddiadau’r llall.”

“Digwyddiadau fel hwn yw’r ffordd orau o chwalu rhwystrau a chodi pontydd yn y gymuned wyddonol ac rydym nawr yn edrych ymlaen at sefydlu cydweithrediad tymor hir i wneud yn fawr o’r ymchwil yr ydym yn ei wneud,” ychwanegodd yr Athro Freeman.

Agorodd Richard Dewell  Is-gennad Cyffredinol Prydain, yn Ekaterinburg, Siberia, y Caffi Gwyddoniaeth a nawr mae'n gobeithio y bydd yn ysbrydoli cydweithrediad hirdymor rhwng prifysgolion y ddwy wlad.

Yr Athro Chris Freeman yn trafod ei waith ar geo-beirianneg mawndir ar deledu Rwsia.Yr Athro Chris Freeman yn trafod ei waith ar geo-beirianneg mawndir ar deledu Rwsia.Roeddem am ddod â gwyddonwyr o Rwsia a Phrydain ynghyd i un ystafell a’u cael i siarad am faterion amgylcheddol mwyaf ein hoes,” meddai Mr Dewell.

“Mae problemau fel y newid yn yr hinsawdd a llygredd plastig yn effeithio ar y blaned gyfan a dim ond trwy gydweithio y gallwn ddod o hyd i atebion,” meddai.

“Gwych oedd croesawu ymchwilwyr o Brifysgol Bangor i’n Caffi Gwyddoniaeth cyntaf yn Khanty-Mansiysk a gobeithiwn y dychwelant yn fuan,” ychwanegodd Mr Dewell.

Diolchodd Dr Christian Dunn, a draethodd am lygredd plastig, i Brifysgol Yugra a gynhaliodd y digwyddiad a dywedodd: “Roedd yn ddiddorol sgwrsio ag academyddion o Rwsia, a gwych oedd ymweld â Siberia - nad yw'n gyrchfan i dwristiaid o Brydain fel arfer.”

“Mae'n lle anhygoel - ac mae yma fywyd gwyllt anhygoel, ac rydyn ni eisoes wedi trefnu teithiau maes i fyfyrwyr Prifysgol Bangor, gan ddechrau fis Medi, diolch i'r cysylltiadau a wnaethom yn y gynhadledd” ychwanegodd. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2020