Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwylio mwy o natur, gwylio llai o'r sgrin!

Natalie Chivers, Curadur Gardd Fotaneg Treborth yn cyfrannu'r 'addewid gwyrdd' gyntaf.Natalie Chivers, Curadur Gardd Fotaneg Treborth yn cyfrannu'r 'addewid gwyrdd' gyntaf.A allech chi roi eich dyfeisiau o'r neilltu a mwynhau natur?

Dyma'r cwestiwn y gofynnodd Labordy Cynaliadwyedd a Gardd Fotaneg Prifysgol Bangor i fyfyrwyr, staff a'r gymuned leol yr wythnos diwethaf fel rhan o ddathliad cenedlaethol prifysgolion y DU o'r Wythnos Mynd yn Wyrdd.

Pan fyddwch yn camu allan i le gwyrdd neu'n rhoi cartref i blanhigyn, mae'n rhoi cymaint i chi - rhyddhad o straen, awyr iach, ysbrydoliaeth, cyfle i ymlacio, gwyrddni, harddwch, llawenydd.  Er mwyn annog pobl i fynd yn wyrdd, plannwyd coed gydag addewidion i "wylio mwy o natur a gwylio llai o'r sgrin" ledled y brifysgol, yn cynnwys yng Ngerddi Botaneg y brifysgol, yn y pedair llyfrgell, yn y Ganolfan Myfyrwyr Rhyngwladol, Undeb y Myfyrwyr ac adeilad Pontio.  Gofynnwyd i bobl oedd yn cerdded heibio ysgrifennu eu haddewid i wylio mwy o natur a gwylio llai o'r sgrin ar ddeilen neu afal, tynnu hunlun gyda'u haddewid, ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yna bod yn wyrdd am weddill yr wythnos!

Mae Wythnos Mynd yn Wyrdd Bangor yn rhan o Garnifal Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor <http://planet.cymru/en/events/carnifal2018/>, fydd yn arddangos ystod ac amrywiaeth y digwyddiadau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd a gynhelir mewn mis arferol ym Mhrifysgol Bangor - mis cyfan o ddigwyddiadau cyffredin!

I gael rhagor o wybodaeth am "wylio mwy o natur, gwylio llai o'r sgrin", yr Wythnos Mynd yn Wyrdd, y Carnifal Cynaliadwyedd ym Mangor neu i drefnu gweithgaredd Mynd yn Wyrdd yn 2019, cysylltwch â Jo yn y Labordy Cynaliadwyedd [cyswllt].

Cewch ragor o wybodaeth am yr Wythnos Mynd yn Wyrdd a'r Carnifal Cynaliadwyedd ar  Twitter a Facebook yn #GoGreenWeek a #Carnifal.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2018