Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hacio’r Iaith ym Mhrifysgol Bangor

Bydd rhyw 80 o gefnogwyr brwd technoleg a’r Gymraeg yn tyrru i Fangor y penwythnos hwn i bumed gynhadledd Hacio’r Iaith, sy’n cael ei chynnal yng Nghanolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor o dan nawdd Canolfan Bedwyr a phroject TILT.

Cymuned o ddatblygwyr proffesiynol ac amatur yw Hacio’r Iaith sy’n dod ynghyd i drin a thrafod y berthynas rhwng y Gymraeg a thechnoleg ac i ddatblygu syniadau ar sut gall yr iaith fanteisio ar holl bosibiliadau technoleg.

Bydd y digwyddiad undydd a gynhelir ddydd Sadwrn yn cynnig cyfle unigryw i bobl sy’n cynnal projectau gwe a thechnoleg gyflwyno eu syniadau yn y Gymraeg a dysgu oddi wrth eraill sy’n gweithio yn y maes.

Gan fod y gynhadledd wedi’i threfnu ar batrwm anffurfiol digwyddiadau BarCamp, bydd modd i unrhyw un sy’n mynychu’r digwyddiad arddangos eu projectau neu roi cyflwyniad ar faes o’u dewis.  

"Mae Hacio'r Iaith yn ddigwyddiad sy'n gofyn i bawb gymryd rhan ynddo. Mae pwyslais arbennig eleni ar bethau ymarferol a gweithdai. Byddwn yn sicr o ddarganfod syniadau a phosibiliadau newydd ar gyfer y Gymraeg ar y we, a thrin a thrafod datblygiadau newydd gyda chyfeillion newydd o bob math", meddai un o gydlynwyr Hacio'r Iaith, Carl Morris.

Dywedodd Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, “Fel canolfan sy’n rhoi cryn bwyslais ar ddatblygu a defnyddio technoleg sy’n hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg, rydym yn falch iawn o’r cyfle hwn i groesawu cynhadledd Hacio’r Iaith i Brifysgol Bangor. Ymhlith y gwaith a fydd yn cael ei arddangos yn ystod y gynhadledd, bydd datblygiadau newydd ym maes systemau cyfieithu gan aelodau o Uned Technolegau Iaith y ganolfan. Mae cyfle fel hwn i dderbyn sylwadau ar brojectau newydd gan ddatblygwyr a defnyddwyr eraill sy’n ymddiddori yn yr un meysydd yn hynod o werthfawr. ”

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2014