Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Haciwr Moesegol ar y Rhyngrwyd yn ennill gwobr o £1,000

Yn ddiweddar, enillodd myfyriwr o Brifysgol Bangor wobr o £1,000 mewn penwythnos ‘hacathon’ yn Rwsia. Gwahoddwyd Jamie Woodruff, 21, myfyriwr yn yr Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol, i’r digwyddiad a gynhaliwyd gan Startup Weekend ym Mosgo, i hacio’n fyw o flaen rhyw 1,000 o bobl. Roedd hefyd yn siaradwr gwadd yn y digwyddiad, a rhoddodd sgwrs ar seiber-ddiogelwch. Mae’r Startup Weekend yn 56 awr o hacathon lle bu rhaglenwyr, cynllunwyr ac entrepreneuriaid yn hacio gwefannau syfrdanol, cymwysiadau rhyfeddol a gwasanaethau anhygoel er mwyn creu busnesau a oedd yn gweithredu’n llawn.

Yn ystod y penwythnos, darganfu Jamie wendidau o ran preifatrwydd ar Facebook ac ar lwyfan cyfryngau cymdeithasol Rwsieg y VK.com.  Mae Facebook yn rhan o raglen wobrwyo, lle mae cwmnïau’n talu hacwyr moesegol fel Jamie i ganfod gwendidau yng nghodau eu meddalwedd, gyda’r posibilrwydd o ennill gwobrau. Enillodd Jamie wobr o £1,000, ond mae wedi penderfynu ei chyflwyno’n rhodd i Hackaglobal, sefydliad di-elw a arweinir gan y gymuned. Mae Hackaglobal yn creu, meithrin a chysylltu cymunedau o raglenwyr brwd o bedwar ban y byd.

Ynglŷn â’r digwyddiad, dywedodd Jamie, “Roeddwn wedi cynhyrfu’n lân o gael gwahoddiad i Rwsia; mae’n un o lawer o ddigwyddiadau rhyngwladol y byddaf yn mynd iddynt eleni. Er fy mod yn ddyslecsig ac yn ddyspracsig, mae hyn yn dangos y gall unrhyw bobl wneud unrhyw beth os byddant yn rhoi eu bryd arno.”

Meddai Alejandro Saucedo, sylfaenydd HackaGlobal a threfnydd y digwyddiad:

“Jamie yw’r haciwr moesegol gorau a mwyaf angerddol a gyfarfûm erioed. Mae ganddo’r sgiliau a’r wybodaeth i dorri i mewn i unrhyw beth – yn llythrennol – gwefan, gwasanaeth, cronfa ddata ... rhywbeth dan haul. Eto i gyd, mae’n dewis peidio â defnyddio’r sgiliau hyn i niweidio eraill ond, yn hytrach, i helpu trwy godi ymwybyddiaeth a dadlennu gwendidau’n cyfrinachol. Ac yntau mor frwd dros ddiogelwch, rwy’n sicr yr aiff Jamie ymhell iawn.”

Gan i Jamie ennill categori’r Hac Gorau yn Hacathon Southampton a gynhaliwyd yn Ebrill, mae bellach yn Beiriannydd Treiddio Ardystiedig. Mae hyn yn golygu ei fod yn profi gwefannau cwmnïau am wendidau, lle mae’n cymryd arno ei fod yn gweithio i gwmni, ac yna’n ceisio cael cymaint o wybodaeth â phosibl o’r cwmni neu’r wefan dan sylw o fewn amser byr, a chyflwyno argymhellion i’r cwmni ar sut i unioni’r gwendidau hyn.

Hyd yma eleni, mae Jamie wedi llwyddo i ganfod gwendidau ar lwyfannau bancio ac wedi cael ei achredu am hyn ar eu gwefannau. https://www.simple.com/policies/website-security.

Nesaf, bydd Jamie’n cymryd rhan mewn digwyddiad yn Llundain ymysg siaradwyr fel Boris Johnson a’r Arglwydd Alexander Carlile. Bydd yn hacio yn fyw ar lwyfan digwyddiad Legislating for LulzSec’ - a discussion on privacy, data & policy for the digital economy.

 

Oherwydd ei lwyddiant yn y digwyddiadau hyn, mae Jamie wedi cael cydnabyddiaeth gan amryw o gorfforaethau, ac mae Varcity Living, IT Security Experts a Core Security yn ei noddi. Mae’r nawdd hwn yn helpu Jamie o ran offer cyfrifiadurol a chostau teithio ayyb, fel y gall gymryd rhan mewn hacathonau ar draws y DU a’r tu hwnt.

Hanesion cysylltiedig:

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn gwneud y rhyngrwyd yn lle diogelach

Jamie Woodruff – BSc Systemau Gwybodaeth Gyfrifiadurol 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2014