Her Weiren Wib Tîm Cemeg i godi arian i Dŷ Gobaith

Tîm Cemeg cyn yr her.Tîm Cemeg cyn yr her.

 

Aeth tîm o Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor i chwilio am wefr ar y weiren wib yn ddiweddar er mwyn codi arian at hosbis plant Tŷ Gobaith. Roedd y tîm dewr a wynebodd her y weiren a'r tywydd i godi arian at elusen leol yn cynnwys israddedigion, myfyrwyr ôl-radd a doethuriaeth, a  staff academaidd a gweinyddol yr ysgol.

Mae'r Weiren Wib a agorwyd yn ddiweddar yn croesi uwchben Chwarel y Penrhyn ym Methesda. Y ddwy weiren yw'r rhai hiraf a'r ail hiraf yn Ewrop. Oherwydd gwyntoedd cryfion 45 milltir yr awr a'r glaw trwm dim ond rhan gyntaf yr her, sef y weiren leiaf, a wnaed gan y tîm ar y diwrnod. Ond cawsant fynd yn ôl yn rhad ac am ddim ar ddiwrnod arall i gwblhau rhan olaf a hiraf yr her, sef y weiren fawr filltir o hyd a all gyrraedd cyflymder o dros 90 milltir yr awr.

Dr Mike BeckettDr Mike BeckettMeddai Dr Mike Beckett, Pennaeth yr Ysgol Cemeg,

"Dwi ddim yn siŵr sut llwyddodd  y tîm yn y swyddfa i fy argyhoeddi bod hwn yn syniad da! Dwi ddim yn hoff iawn o uchder a gyda'r gwyntoedd cryfion a'r glaw trwm roedd mynd ar y weiren fach yn gamp ynddo'i hun. Diolch yn fawr iawn i dîm Gwlad Zip Eryri a ofalodd amdanom mor dda, gwnaed pob un o'r gwiriadau diogelwch yn hollol drylwyr a oedd o gymorth i'r rhai ohonom oedd yn nerfus am wneud yr her.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i berchnogion y weiren wib am adael i ni gwblhau'r her ar ddiwrnod arall yn rhad ac am ddim a hefyd am eu proffesiynoldeb a'u cymorth wrth drefnu ac ymgymryd â'r her. Roedd gweithwyr y weiren wib yn wych."

Mae'r tîm eisoes wedi llwyddo i godi dros £1,200.

Os hoffech gyfrannu at yr elusen deilwng hon ewch i dudalen Just Giving y tîm Cemeg: http://www.justgiving.com/ChemistryZipWireChallenge

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2013