Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Iwan Bala yn ymuno â myfyrwyr Dysgu Gydol Oes

Iwan Bala yn siarad efo myfyrwyr Celf Gain, John Lloyd a Gay WilkinsonIwan Bala yn siarad efo myfyrwyr Celf Gain, John Lloyd a Gay WilkinsonRoedd Ysgol Dysgu Gydol Oes Prifysgol Bangor yn falch o gyflwyno arlunydd enwog i’w myfyrwyr yn ddiweddar. Ymunodd Iwan Bala â’r myfyrwyr celf gain ddydd Gwener 11 Mawrth i roi darlith gynhwysfawr ar ei waith, ac wedi hynny bu’n arwain gweithdy gyda myfyrwyr celf gain i ddatblygu'r themâu a nodwyd yn y ddarlith, yn arbennig y syniad o greu map mewn ymateb i syniadau o hunaniaeth, o le ac o ddiwylliant. Y themau hyn sydd wedi bod yn brif ganolbwynt i waith Bala fel arlunydd ac awdur.

 

Mae Bala, cyn aelod o’r grŵp Beca, wedi meithrin diddordeb ei gynulleidfa mewn materion diwylliannol a gwleidyddol Cymreig trwy ymestyn ei waith i gynnwys ysgrifennu, darlithio, gweithredaeth a chydweithredu, gan danategu hyn oll gyda phroses luniadu sy'n rhyddhau'r dychymyg ac yn mynd i'r afael â delweddau er mwyn cyfathrebu syniadau.

 

Yn ei ‘ddisgrifiad swydd’, mae Bala’n dweud “Oherwydd fy nghefndir neilltuol, magwyd ynof ymdeimlad o gyfrifoldeb at barhad a chadwraeth yr iaith Gymraeg. Disgwylir i’r Cymry Cymraeg gymryd rhan weithredol yn y diwylliant, trwy eisteddfodau lleol a chenedlaethol, neu drwy'r capel, neu yn ddiweddarach trwy brotestio dros yr iaith.  Roeddem yn teimlo, fel ein rhieni o’n blaenau, bod hyn yn hanfodol gan fod ein diwylliant dan fygythiad o weld ei iaith yn diflannu. O’r 1960au ymlaen, bu ymdeimlad ychwanegol o anghyfiawnder a dicter.”

 

Cafodd y myfyrwyr gyfle i ailddyfeisio eu hanes personol eu hunain a’u myfyrdod ar hunaniaeth a hanes yn ystod y gweithdy prynhawn yn y stiwdios newydd yn adeilad Hiraethog. Cafodd Bala gyfle i siarad â phob myfyriwr yn unigol ac roedd yn hynod o garedig yn ei sylwadau ar waith pawb.

 

Maen Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor, yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau celfyddyd gain ar draws gogledd Cymru.  Mae’r cyrsiau’n cael eu dysgu gan dîm o arlunwyr adnabyddus wrth eu gwaith. Os ydych chi eisiau 'mynd i rywle' gyda'ch gwaith celf, neu efallai eich bod yn arlunydd sydd angen syniadau newydd a mewnbwn creadigol, cysylltwch ag Annie Davies ar 01248 372475 neu ewch i’n gwefan www.bangor.ac.uk/dgo  am wybodaeth bellach am ein cyrsiau.

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2011