Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lansio Cyfrol o Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu

Mae cyfrol newydd o’r enw Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu newydd ei chyhoeddi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a bydd yn cael ei lansio yng Nghanolfan Bedwyr, nos Iau yr 22ain o Ionawr. 

Mae’r gyfrol yn ffrwyth grant bach a ddyfarnwyd i Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr y Brifysgol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae’n cynnwys saith pennod ar gyd-destun cyfieithu yng Nghymru, cyweiriau iaith y Gymraeg, theori ac ymarfer, technoleg cyfieithu, ac adnoddau defnyddiol megis geiriaduron termau.

Golygyddion y gyfrol yw Delyth Prys a Robat Trefor, sydd hefyd wedi cyfrannu penodau, a’r cyfranwyr eraill yw Tegau Andrews, Gruffudd Prys a Mared Roberts, hefyd yn aelodau o’r Uned, Sylvia Prys Jones, pennaeth Uned Gyfieithu Prifysgol Bangor, a Heini Gruffudd, arbenigwr ar gyfieithu sy’n byw yn Abertawe.

Dywedodd Delyth Prys: “Ag ystyried mor bwysig yw’r diwydiant cyfieithu yng Nghymru heddiw, mae’n syndod cyn lleied sydd wedi’i ysgrifennu yn y Gymraeg i helpu cyfieithwyr a darpar-gyfieithwyr.  Fe aethon ni ati i lanw’r bwlch ein hunain felly, gan ein bod ni i gyd wedi darlithio ac arwain nifer o weithdai yn y maes.

Mae’r gyfrol hefyd yn ffrwyth y cwrs Tystysgrif Ôl-radd Mewn Astudiaethau a Thechnoleg Cyfieithu ym Mhrifysgol Bangor, a gynlluniwyd yn unswydd i roi hyfforddiant rhan-amser i gyfieithwyr proffesiynol. Mae’r gyfrol wedi’i chyflwyno i’r 21 myfyriwr sydd wedi ennill y dystysgrif honno yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.”

Mae’r gyfrol ar gael ar ffurf e-lyfr yn unig, yn rhad ac am ddim o wefan Llyfrgell Adnoddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar https://llyfrgell.porth.ac.uk/. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2016