Llefydd ar gael trwy'r System Glirio

Edrych am gwrs drwy ein system Glirio?

Os ydych yn chwilio am gwrs ar gyfer mis Medi, mae rhai llefydd ar gael drwy ein system Glirio.

Mae'r manteision dros ddewis dod i Fangor ym mis Medi yn cynnwys yr enw da sydd gan y Brifysgol fel yr orau yng Nghymru o ran ansawdd addysgu, aelodaeth am ddim i glybiau a mudiadau myfyrwyr, costau byw isel a bwrseriaethau ar gael hyd at £4,500 dros dair mlynedd.

Am fwy o fanylion ewch i'n gwefan Y System Glirio neu ffoniwch y Llinell Gymorth ar 0800 328 5763.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2012