Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llongyfarchiadau i Aelwyd John Morris-Jones!

Yn amlwg ymhlith y 500 o gystadleuwyr a gyrhaeddodd lwyfan mawr Neuadd Pritchard-Jones ddydd Sadwrn yng Ngwyl Cerdd Dant Glannau Menai roedd myfyrwyr Aelwyd John Morris-Jones.

Dan arweiniad medrus Lois Eifion sy'n fyfyrwraig yn yr Ysgol Cerddoriaeth, buont yn cystadlu gyda'r Cor Cerdd Dant a'r Cor Alaw Werin, ac nid oedd modd eu hosgoi yn eu crysau cochion llachar!

Llongyfarchiadau iddynt i gyd ar eu perfformiadau disglair ac am fod yn gystal llysgenhadon i Brifysgol Bangor yn yr wyl genedlaethol bwysig hon!

Llongyfarchiadau hefyd i Catrin Roberts sydd yn astudio BA Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ac Iwan Wyn Williams sydd yn astudio BA Cymraeg a Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor; am ddod yn drydydd yn y deuawd Cerdd Dant 16 - 21.

Adroddiad y BBC ar lwyddiant yr Ŵyl.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2010