Mae Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cyrraedd terfynol yn Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru

Mae Dian, sy'n fyfyriwr yn yr ail flwyddyn yn Ysgol Busnes Bangor, wedi cael llwyddiant ar y lefel uchaf mewn arholiadau yn chwarae'r Guzheng yn y system Tsieineaidd. Mae Dian, sy'n fyfyriwr yn yr ail flwyddyn yn Ysgol Busnes Bangor, wedi cael llwyddiant ar y lefel uchaf mewn arholiadau yn chwarae'r Guzheng yn y system Tsieineaidd. Dewiswyd Dian Yu, sy'n chwarae'r Guzheng, y sither Tsieineaidd, gan banel o feirniaid rhyngwladol enwog i fod yn un o'r chwe chystadleuydd yn rownd derfynol y gystadleuaeth Cerddoriaeth Byd yn yr Ŵyl Delynau Ryngwladol 2014 a gynhaliwyd yng Ngharenarfon yn ddiweddar. 

Mae Dian, sy'n fyfyriwr yn yr ail flwyddyn yn Ysgol Busnes Bangor, wedi cael llwyddiant ar y lefel uchaf mewn arholiadau yn chwarae'r Guzheng yn y system Tsieineaidd. Mae wedi bod yn chwarae'r offeryn ers dros 15 mlynedd.

Dywedodd cadeirydd y beirniaid, Stephen Rees sy'n gerddor blaenllaw yng Nghymru, bod y chwech yn y rownd derfynol:

“...wedi chwarae gyda thechneg ragorol a lefel uchel o ddawn gerddorol.”

Cynhelir gan Galeri yng Nghaernarfon, Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru (20-26 Ebrill 2014) cynnwys wythnos o gyngherddau, gweithdai, dosbarthiadau meistr a chystadlaethau i ddathlu'r delyn a chofiwch William Mathias 'Pen-blwydd yn 80 oed, a daeth cerddorion o bob cwr o'r byd i berfformio.

Noddwyd y gystadleuaeth Cerddoriaeth Byd gan y Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor. Wrth siarad yn seremoni gwobrwyo'r gystadleuaeth, llongyfarchodd Dr David Joyner, Cyfarwyddwr Gweithredol Canolfan Confucius Bangor, y 17 cystadleuydd o wyth gwlad am gynrychioli dyhead fwyaf Sefydliad Confucius sef: adeiladu cyfeillgarwch a dealltwriaeth rhwng Tsieina a gwledydd y byd trwy gyfnewid diwylliannol.

"Mae digwyddiadau traws-ddiwylliannol fel y rhain yn ffordd wych o ddod â phobl at ei gilydd i ddathlu cyfoeth o dalent cerddorol yma yng Nghymru a thu hwnt. Rydym wrth ein bodd bod Dian Yu wedi derbyn clod mor uchel am ei pherfformiad, ac rydym yn gobeithio y bydd y profiad hwn yn cyflwyno'r guzheng Tseiniaidd i lawer nad ydynt efallai yn flaenorol wedi clywed am yr offeryn ".

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2014