Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mae myfyrwyr bodlon i’w cael ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn parhau i gynyddu ei phoblogrwydd ymysg myfyrwyr. Mae'r Brifysgol wedi codi i’r 12fed safle ym Mhrydain, a’r unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y 15 uchaf mewn arolwg newydd ar brofiad myfyrwyr (Times Higher Education Student Experience Survey 2017).

Yn yr arolwg, a wnaed gan YouthSight  ar gyfer cylchgrawn y Times Higher Education, gofynnwyd i fyfyrwyr raddio’u profiad prifysgol yn ôl sawl mesur academaidd, cymdeithasol a chyffredinol, gan ystyried cynnwys addysgol eu graddau, cyfleusterau, yr awyrgylch cyffredinol ac a fyddent yn argymell y brifysgol i’w ffrindiau.

Mae Prifysgol Bangor ymysg y prifysgolion sydd yn perfformio orau o ran 'profiad academaidd', gan ddod yn bumed yn y DU am y mesur yma, ac yn cadarnhau safon uchel y dysgu a gofal myfyrwyr gan ddarlithwyr y Brifysgol.

Roedd yr ymateb drwodd a thro gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn adlewyrchu ansawdd addysgol uchel y profiad dysgu. Roedd  ffactorau fel diogelwch a llety a chyfleusterau chwaraeon da i gyd yn sgorio’n uchel yn ogystal. Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor hefyd yn gwerthfawrogi’r amgylchedd da o amgylch y Brifysgol,  y bywyd cymdeithasol da a’r  awyrgylch cymunedol braf, gan roi sgôr uchel i’r rhain i gyd.

Meddai’r Is-ganghellor, yr Athro John G Hughes: "Rwyf wrth fy modd gyda pherfformiad rhagorol Bangor sydd yn tystio i’r profiad gwych y mae ein myfyrwyr yn ei gael yma. Mae hyn yn dilyn blwyddyn ryfeddol i Fangor pryd y cafodd ei rhoi yn y 4ydd safle yn y DU yn ôl Gwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni ac ymysg yr uchaf 15 yn y DU yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol Blynyddol.

"Hoffwn ddiolch i staff a'r myfyrwyr am eu hymdrechion parhaus i wneud Bangor yn sefydliad ardderchog.

“Mae llwyddiannau diweddar i’r Brifysgol yn cynnwys canlyniadau ardderchog yn yr asesiad cenedlaethol o ansawdd ymchwil (REF) a gydnabu fod mwy na thri chwarter ymchwil Bangor naill ai “gyda’r orau yn y byd” neu “yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol.”

Manylion yn llawn: https://www.timeshighereducation.com/student/news/student-experience-survey-2017-results

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2017