Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Marchnad Nadolig Myfyrwyr lwyddiannus arall

Cynhaliodd y tîm Byddwch Fentrus ym Mhrifysgol Bangor y 7fed Farchnad Nadolig Myfyrwyr yn olynol yn Neuadd PJ cyn y Nadolig.

Aeth y Wobr am y Stondin Orau i fyfyrwyr Sandy Perez-Robles, Andrea Marin-Merizalde a Alejandra Vergara-Pena.  Aeth y Wobr am y Stondin Orau i fyfyrwyr Sandy Perez-Robles, Andrea Marin-Merizalde a Alejandra Vergara-Pena. Unwaith eto mae Marchnad Nadolig Myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi denu cefnogaeth aruthrol gan gwsmeriaid ar draws y brifysgol a'r tu hwnt. Roedd cyfanswm o 12 o staff a 178 o fyfyrwyr gyda 82 o stondinau rhyngddynt yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion wedi'u gwneud â llaw, fel gemwaith, celf a chrefft, cardiau ac addurniadau, nwyddau wedi'u gwau a'u crosio, sebonau wedi eu gwneud â llaw, plushies, cacenni, bwydydd rhyngwladol, gwaith celf a ffotograffiaeth.  Galwodd dros 2,000 o ymhelwyr heibio yn ystod y prynhawn a chael cyfle i brynu anrhegion unigryw gyda rhan o'r elw yn mynd i elusen.

Bydd stondinwyr wedi ennill 15 o bwyntiau profiad BEA (Gwobr Cyflogadwyedd Bangor) am gynnal stondin, ac ychwaneg o bwyntiau trwy gymryd rhan yn y gweithdai ategol a gynhaliwyd yn ystod yr wythnosau'n arwain at y digwyddiad.

Dywedodd Rhiannon Quirk oedd yng ngofal stondin Little Quirk Plush: ‘Rwyf wedi mwynhau mynychu’r Farchnad Nadolig, mae wedi rhoi cyfle i mi gyfarfod fy nghwsmeriaid a chael adborth.  Roedd ffair flwyddyn ddiwethaf yn llwyddiannus ac rwyf yn gobeithio bydd flwyddyn yma'r un fath.’

Cafwyd cerddoriaeth fyw trwy gydol y prynhawn, oddi wrth Fand Pres a Band Cyngerdd Prifysgol Bangor, a hynny’n ychwanegu at y naws lawen.

Rhoddodd llawer o’r stondinwyr rywfaint o’u helw i elusen. Mae’r elusennau sy’n mynd i elwa yn cynnwys Tŷ Gobaith, Gardd Fotaneg Treborth a Snowdonia Animal Sanctuary a llawer mwy.

Bu llawer o Glybiau a Chymdeithasau UM hefyd yn cynnal stondinau er mwyn codi arian at gyllideb eu cymdeithasau, yn cynnwys RAG, y Gymdeithas Cerdded Cŵn, Cymdeithas Myfyrwyr Coedwigaeth Bangor a Chymdeithas Affro-Garibiaidd Bangor.

Aeth y Wobr am y Stondin Orau i fyfyrwyr Sandy Perez-Robles, Andrea Marin-Merizalde a Alejandra Vergara-Pena.  Chyflwynwyd y wobr gan Diane Roberts o Brifysgolion Santander.

Dewiswyd gan Cerri Williams o Lywodraeth Cymru Coeden Noeth gan Laura Haggett fel enillydd Cynnyrch Mwyaf Arloesol. 

Ar hyn o bryd mae'r Farchnad wedi ei chyllido'n rhannol gan Raglen Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru.

Dewiswyd Coeden Noeth gan Laura Haggett fel enillydd Cynnyrch Mwyaf Arloesol.  Dewiswyd Coeden Noeth gan Laura Haggett fel enillydd Cynnyrch Mwyaf Arloesol. Hoffai tîm Byddwch Fentrus ddiolch i bawb a fu’n cynorthwyo yn ystod y dydd, yn cynnwys y cynorthwywyr o blith y myfyrwyr, y Gwasanaethau Eiddo a Champws am waith y tu ôl i’r llenni wrth helpu i osod y stondinau, y Gwasanaethau Masnachol am helpu gyda'r lluniaeth, Llywodraeth Cymru a Phrifysgolion Santander am noddi'r stondin orau, Tîm Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru am noddi'r digwyddiad, ac yn fwyaf oll i'r stondinwyr o blith y myfyrwyr a'r staff am eu brwdfrydedd ac am roi cymaint o ymdrech tuag at greu eu cynnyrch ac am fod yn fentrus! 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017