Myfyriwr a raddiodd ym Mhrifysgol Bangor yn treulio amser yn adrodd ar reolaeth pysgodfeydd Chile

Eleni, graddiodd Andrew Frederick Johnson, 29, gyda PhD mewn Ecoleg Pysgod Môr o’r Ysgol Gwyddorau Eigion. Yna, aeth ymlaen i ennill Ysgoloriaeth ‘World of Difference’ gan Vodafone, i weithio ar acwsteg morfilod a dolffiniaid, cyn cael cyllid gan Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill i deithio i Chile am ddau fis i adrodd ar y cynllun rheoli pysgodfeydd yno.

Meddai Andrew, sy’n hanu o Suffolk, “Cefais wybod am ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill (WCMT) trwy ffrindiau pan oeddwn i’n iau – ond roeddwn i’n rhy ifanc i wneud cais. Doeddwn i ddim am orffen fy PhD a symud yn union i ôl-ddoethuriaeth, ac roeddwn i’n awyddus i fynd i ffwrdd i ddysgu rhywbeth newydd, felly gwnes i gais am WCMT.

“Dysgais lawer trwy’r drefn ymgeisio’n unig – roedd yn debyg i dendro am gontract ar lawer i ystyr – rhaid ichi ennill pot o arian, a hynny er eich bod yn cystadlu â charfan amrywiol iawn o bobl ac o fedrau. Roedd yn anodd, am fy mod yn gwneud cais yn ystod blwyddyn olaf fy PhD.” 

Ynglŷn â’r amser a dreuliodd yn Chile, meddai Andrew, “Treuliais i lawer o amser yn gyrru am ei bod yn wlad hir – er na theithiais i ond trwy ei hanner! Yn sicr, roedd darganfod cymunedau pysgota bach y tu fewn i holl gonglau’r arfordir serth yn uchafbwynt.

“Oherwydd y pysgotwyr cyfeillgar a’r potswyr grwgnachlyd, roedd yn brofiad diddorol ac yn antur, a dweud y lleiaf. Byddwn yn fwy na bodlon mynd yn ôl i weithio eto yn Chile.

“Y person mwyaf diddorol imi ei gyfarfod oedd hen ddeifar sgolpiau a oedd yn dal i weithio ar y cychod yn 76 oed. Yr unig reswm nad oedd yn deifio oedd bod ei wraig wedi’i wahardd rhag gwneud ... fel arall, byddai wedi treulio diwrnod cyfan yn y dŵr!”

Ynglŷn â'r dyfodol, ychwanegodd Andrew, “Ar hyn o bryd, rwy’n mwynhau’r rhyddid y mae fy PhD wedi’i roi imi, yn ogystal â gweithio ym mhen draw’r byd, ond hoffwn barhau â’m hymchwil ac ymgymryd â chymrodoriaeth ôl-ddoethurol mewn Ecoleg Pysgod Môr a Chadwraeth Môr.”

Ynglŷn â Bangor, dywedodd, “Mae gan Fangor dimau da o ddarlithwyr, cyfleusterau gwych, megis llong y Prince Madog, ac mae’r lleoliad yn wych – môr, creigiau ac anialwch, a’r cyfan yn agos iawn at ei gilydd. Gellwch brofi natur mor rhwydd, ac i mi, wrth imi astudio, roedd y penwythnosau’n estyniad ar fy ngwaith a’m hangerdd!”

Darllenwch flog Andrew yma: http://afjimage.wordpress.com/

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2013