Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr Aeddfed yn goresgyn salwch i ennill gradd dosbarth 1af

Mae cyn saer coed o Rhyl wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf yn dilyn newid sydyn yn ei yrfa yn dilyn afiechyd galwedigaethol.
 
Colin gyda'i wraig ar ei ddiwrnod graddioColin gyda'i wraig ar ei ddiwrnod graddioMae’r myfyriwr aeddfed Colin Kott, 46, nid yn unig wedi goroesi'r sioc o newid gyrfa a dychwelyd i addysg uwch ar ôl datblygu afiechyd yr ysgyfaint ond hefyd wedi gorfod delio gyda’r ffaith ei fod wedi dysgu ei fod yn ddyslecsig yn ystod ei amser yn astudio ym Mangor.

Dywedodd Colin: “Dwi ddim yn meddwl fod y ffaith fy mod wedi cael gradd dosbarth cyntaf wedi fy nharo yn llawn yet. Roedd fy niwrnod graddio, fel fy niwrnod priodas, yn ddiwrnod bythgofiadwy i mi a fy nheulu. Pan ddos i yn ôl i addysg lawn amser, nes i erioed feddwl y byswn yn cyflawni gymaint.

“Mi ddos i yn ôl i addysg trwy raglen “Ail Gyfle” lle y gwnes i ddysgu mathemateg a llythrennedd sylfaenol yn Llyfrgell Rhyl. Yna, mi wnes i gwblhau cwrs Mynediad I Addysg Uwch ac ennill gwobr “Dysgwr y Flwyddyn” cyn cael fy nerbyn i astudio gradd Cymdeithaseg yma ym Mangor.
 
“Roedd dychwelyd i addysg uwch fel myfyriwr aeddfed yn brofiad unigryw iawn - yn llawn uchafbwyntiau ond hefyd isel bwyntiau. Yr uchafbwyntiau oedd yr holl bethau a ddysgais yma a’r ffrindiau y gwnes i ar hyd y ffordd. Yr isel bwyntiau oedd y pethau mae bywyd yn gallu taflu atoch sydd allan o’ch rheolaeth.

“Yn anffodus, yn ystod fy ail flwyddyn fe gafodd fy ngwraig strôc felly yn naturiol, roedd gofalu amdani yn cymryd blaenoriaeth dros astudio. Ond er hynny, mi wnes i lwyddo i aros yn y Brifysgol ac mi lwyddodd fy ngwraig i wella yn llwyr.

“Er yr holl ergydion yma mi lwyddais i radio ac mae hyn yn dangos faint o benderfyniaeth oedd gen I I lwyddo ac mae hefyd yn profi faint o gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr gan staff y Brifysgol. Mae ganddynt wasanaeth anabledd gwych ac mae yna staff gwych sydd yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i fyfyrwyr dyslecsig.

“Uchafbwynt y cwrs hyd yn hyn i mi oedd cael cyhoeddi un o fy mhapurau yn Siwrnal y Myfyrwyr ac yn y dyfodol rydw i yn gobeithio cael cyfle i weithio fel tiwtor o fewn y rhaglen “Ail Gyfle” I mi gael helpu eraill i ddychwelyd i addysg.
 
“Rydw i yn gobeithio fod fy stori i o lwyddiant a ddaeth o sefyllfa a oedd i weld yn anobeithiol yn ysbrydoliaeth i eraill a fydd yn gweld ei hunain mewn sefyllfa debyg.”

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2011