Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr yn ennill lleoliad i raddedigion gyda chwmni Landrover

Yr haf yma bydd un o raddedigion Bangor, sydd wrth ei fodd gyda Landrovers, yn dechrau mewn swydd gyda’r cwmni. Dywed Robin Boyd, a gafodd radd Meistr mewn Peirianneg Electronig, bod ei gyfnod ym Mangor wedi ei helpu i ‘feddwl fel peiriannydd’. Yn fuan caiff gyfle i roi’r cyfan y mae wedi ei ddysgu ar waith fel Peiriannydd Datblygu Cynnyrch.  

Meddai Robin, “Fe wnaeth fy ngradd fy helpu i feddwl fel peiriannydd. Oherwydd hynny rydw i bellach yn taclo problemau mewn ffordd gwbl wahanol i’r ffordd roeddwn yn gwneud hynny pan ddechreuais fy ngradd. Mae astudio Peirianneg ym Mangor yn fwy na gradd ... mae hefyd yn gyflwr meddwl!”

Yn ychwanegol at ei astudiaethau, bu Robin yn brysur yn y brifysgol yn ymwneud â’r Stage Crew, sy’n helpu nifer o gymdeithasau’r brifysgol. Hefyd daeth â’i Landrover hynafol ei hun gydag o i Fangor.               

Ychwanegodd Robin, “Dwi’n wirioneddol edrych ymlaen at fy swydd newydd efo Landrover. Byddaf yn dechrau fel Peiriannydd Datblygu Cynnyrch ac felly byddaf yn ymwneud ag ymchwil, datblygu a phrofi’r cerbydau diweddaraf. Nid yn unig caf gyfle i ddefnyddio fy ngradd ond hefyd i ymwneud ag un o’m hoff bethau - sef cerbydau Landrover!”

 “Byddaf yn gweithio yn Swydd Warwick a byddaf yn symud yno pan fydd fy nghontract yn dechrau ym Medi. I fynd drwy’r broses gyfweld i raddedigion roedd rhaid i mi wneud profion seicometreg ar y rhyngrwyd yn y rownd gyntaf. Ar ôl i mi fynd drwy’r cam cyntaf yn llwyddiannus roedd rhaid i mi wneud llawer o fathau eraill o brofion, rhoi cyflwyniad, gwneud ymarfer tîm, chwarae rhan a chael cyfweliad. Fe wnaeth y profiad allgwricwlaidd a gefais ym Mangor fy helpu’n fawr i roi hyder i mi fynd drwy’r holl brofion hyn a delio efo gwahanol bobl.”  ”

Tra ym Mangor bu Robin yn ymwneud hefyd â’r gystadleuaeth Menter trwy Ddylunio, lle roedd yn rhan o dîm o fyfyrwyr y gofynnwyd iddynt ddylunio, marchnata a gwerthu cynnyrch newydd. Tîm Robin enillodd y gystadleuaeth yn y diwedd.

Meddai Robin, “Roedd Menter trwy Ddylunio’n wych oherwydd gellais weithio efo cyd fyfyrwyr o amrywiaeth o wahanol ddisgyblaethau. Fe wnaeth hynny gyfoethogi’r profiad a gefais yn y Brifysgol gan fod gweithio fel rhan o dîm yn galluogi pob un ohonom i ddatblygu a defnyddio ein cryfderau.”

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2011