Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Myfyrwraig Bangor yn Frwd am Ffilmiau Disney

Wrth i Disney baratoi ar gyfer rhyddhau y cyntaf o dri fersiwn newydd o’i ffilmiau eleni, mae gan Megan Rainbird, myfyrwraig o Brifysgol Bangor ddiddordeb arbennig yn y ffilmiau newydd.

Bydd Disney yn rhyddhau fersiwn newydd o’r clasur Dumbo ar Mawrth 29, yna Aladdin ym mis Mai a The Lion King ym mis Gorffennaf.

Mae Megan, sy’n wreiddiol o Swydd Gaerhirfryn, yn astudio doethuriaeth yn yr Ysgol Cerdd a’r Cyfryngau ac mae wedi bod yn astudio ffilmiau Disney fel rhan o’i gwaith ym Mangor ers ei gradd israddedig. Nawr yn ei thrydedd flwyddyn o’i hastudiaethau ôl-raddedig mae hi’n edrych ar hanes Disney a Dreamworks a’r effaith y mae’r ddwy stiwdio yn ei gael ar ei gilydd. Dywedodd: 

“Yn ystod fy ngradd israddedig ym Mhrifysgol Bangor, dechreuais ysgrifennu am ffilmiau Disney. Mae yna ryddid i ysgrifennu am unrhyw beth yn eich traethawd hir ac fe roddodd Prifysgol Bangor y cyfle i mi ysgrifennu am rhai themâu o fewn Disney. Drwy wneud hynny, mi sylweddolais mai dyna be oni wir eisiau ei wneud ac mi oeddwn i’n medru gwneud hynny efo’r doethuriaid. Mi wnes i fwynhau astudio’r ffilmiau gwreiddiol yn fanwl a’u heffaith ar animeiddiadau sinematic diweddarach.”

Wedi astudio’r ffilmiau yn fanwl fel rhan o’i hymchwil, yn ôl Megan does dim syndod fod yna gymaint o bobl wedi cyffroi ynglŷn â’r ffilmiau newydd. Dywedodd:

 “Roedd The Lion King yn stori fwy modern nac oedd pobl yn sylweddoli ac yn stori ddylanwadol iawn. Mae yna destun cyfochrog â Hamlet ynddo ac mae’n ddiddorol iawn fod Disney wedi mynd lawr y lon honno. Yr ailgyflwyniad i’r straeon clasurol yma mae’r gynulleidfa yn edrych ymlaen ato ond efo tro ychydig yn fwy modern.”

“Rydw i’n ffan mawr o The Lion King a dwi’n edrych ymlaen gymaint i weld lle mae nhw’n mynd efo fo ac mae’r actorion yn anhygoel, Beyonce a Donald Glover – mae nhw’n siŵr o fod yn wych. Roeddwn i hefyd yn ffan mawr o Robin Williams, yn enwedig yn chwarae rhan y Genie yn Aladdin felly dwi’n edrych ymlaen at weld sut hwyl geith Will Smith arni. Cafodd y fersiwn gwreiddiol o Dumbo ei ryddhau yn y 40au ac roedd yn ffilm fer iawn. Does yna ddim llawer o sail ar gyfer ailwampiad felly dwi’n meddwl bydd dylanwad Tim Burton yn amlwg iawn.”

Caiff Dumbo ei ddangos yn sinemau Pontio a sinemau ledled Prydain o'r 29ain o Fawrth.

Gwyliwch y cyfweliad llawn gyda Megan yn y fideo Talking About Disney Remakes. 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2019