Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Bangor yn ‘Brolio’’u ffordd i lwyddiant yn her y Senedd

Tîm buddugol Prifysgol Bangor Trifecta Marketing Solutions: chwith i'r dde Chris Shenton, 25, Federica Gherardi, 23, Lucas Michaut, 22Tîm buddugol Prifysgol Bangor Trifecta Marketing Solutions: chwith i'r dde Chris Shenton, 25, Federica Gherardi, 23, Lucas Michaut, 22Mae tri myfyriwr o'r Ysgol Seicoleg wedi gwnaed argraff dda ar banel o brif farchnatwyr Cymru ac ennill cynnig busnes cystadleuaeth Brolio (The Pitch) yn ddiweddar (23 Chwefror), her a osodwyd gan Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) a Syniadau Mawr Cymru.

Curodd y Tîm Bangor myfyrwyr o brifysgolion ledled Cymru a fu’n cyflwyno’u syniadau ar gyfer Brolio Syniadau Mawr Cymru, a arweinir gan y Llywodraeth, gyda’r nod o ysbrydoli pobl ifanc i ddechrau busnesau eu hunain. 

Rhoddwyd brîff manwl i’r myfyrwyr a gofynnwyd iddynt ystyried cyllidebau, negeseuon ac offer marchnata yn eu cyflwyniadau, er mwyn rhoi iddyn nhw ddealltwriaeth o'r sefyllfa busnes go iawn.

Myfyrwyr ôl radd yn astudio Seicoleg y Defnyddiwr yw’r myfyrwyr llwyddiannus,  Chris Shenton, 25, Federica Gherardi, 23, Lucas Michaut, 22 a  oedd yn cystadlu o dan yr enw Trifecta Marketing Solutions. Cyflwynodd eu hymgyrch buddugol 'Do it your way' i'r beirniaid drwy edrych ar y pedair nodwedd personoliaeth allweddol entrepreneur: yr angen am lwyddiant; locws mewnol o Reolaeth; angen am ymreolaeth a chymryd risg.

Eu negeseuon allweddol oedd: Risg - weithiau, rhaid i chi gymryd y cyfle; Ymreolaeth - rwy'n gwneud fy newisiadau fy hun; Rheoli - rwy’n bwrw iddi; Cyrhaeddiad - Rwyf bob amser yn geffyl blaen. Eu hawgrymiad oedd am wefan ‘Do it your way’ rhyngweithiol efo cyswllt i Facebook, a fysai’n cynnwys fideos gan ddefnyddwyr yn ogystal â fforwm ar gyfer cyngor a chefnogaeth gan gyfoedion.

Ochr yn ochr â'u rhagoriaeth greadigol roeddent wedi sicrhau bod yr ymgyrch gyfan wedi'i gostio'n llawn gyda thargedau CAMPUS.

Dwyedodd James Intriligator, arweinydd y tim ac Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg y Cwsmer ym Mangor: "Rwyf yn falch iawn for myfyrwyr o Fangor wedi gwneud cystal yn wyneb cystadleuaeth ffyrnig o brifysgolion eraill. Mae sgiliau gwaith yn fater sy'n cael sylw mawr ym Mangor ac mae'r sgiliau ennillodd y myfyrwyr wrth gymryd rhan yn y digwyddiad hwn yn mynd i fod o fantais mawr iddynt wrth geisio am swyddi ar ol graddio."

Meddai aelod o’r Tîm Federica Gherardi, 23,: "Rwy'n falch iawn fod y beirniaid wedi’u plesio gyda'n syniad. Bydd ennill y gystadleuaeth yn sicr yn ychwanegiad fy CV! Roedd Brolio yn gyfle gwych i weithredu’r sgiliau yr ydym wedi dysgu a gobeithio bydd yn gam tuag at gael swydd yn y diwydiant marchnata."

Dywedodd Richard Houdmont, Cyfarwyddwr Cymru o Sefydliad Siartredig Marchnata,: "Cafodd Brolio ei greu i’r cyfle i fyfyrwyr marchnata yng Nghymru ddefnyddio’u sgiliau mewn cyd-destun busnes go iawn, profiad amhrisiadwy wrth ganfod swydd yn y diwydiant marchnata.

"Dangosodd Trifecta Marketing Solutions dawn greadigol, meddwl strategol ac arbenigedd ariannol, a chafodd y Tîm y cyfle i arddangos y sgiliau hyn i rai o gymeriadau mwyaf y diwydiant."

Siaradodd Alun Davies AC, Dirprwy Weinidog dros Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd, Bwyd a Rhaglenni Ewropeaidd, yn y digwyddiad. Fe ychwanegodd: "Roedd yn bleser fynychu Brolio a chyflwyno'r gwobrau. Mwynheais wrando ar y Brolio a ges argraff bositif o syniadau’r bobl ifanc a gymerodd ran. Roedd y digwyddiad yn gyfle delfrydol i bobl ifanc rannu’u doniau a syniadau ar gyfer yr ymgyrch Syniadau Mawr Cymru."

Roedd y panel beirniaid yn cynnwys James Taylor, entrepreneur ifanc a sylfaenydd Superstars, Roger Pride, Rheolwr Gyfarwyddwr Cardiff & Co a Jade Bourke, Rheolwr Marchnata gyda DS Smith Recycling ac enillydd Marchnatwr Newydd yn Canmol 2011: Gwobrau Marchnata Cymru. Derbyniodd pawb a fu’n cystadlu tystysgrifau, tra bod y myfyrwyr a enillodd yn derbyn Aelodaeth Gysylltiol CIM Proffesiynol am flwyddyn.

gwyliwch sianel Brolio ar YouTube

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2012