Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Bangor yn ‘Brolio’u’ harbenigedd marchnata yn rownd derfynol cystadleuaeth o fri

Llwyddodd TÎm o Brifysgol Bangor i gyrraedd Rownd derfynol ‘Brolio/ The Pitch’, cystadleuaeth marchnata bwysig a drefnwyd gan y Sefydliad Marchnata Siartredig sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr  gyflwyno’u syniadau mewn cystadleuaeth o fri.

Cafodd TÎm ‘National Thrust’ sef James Gudgeon, Bryan Walles, a James Gillespie,  myfyrwyr  sy’n arbenigo mewn seicoleg y defnyddiwr,  cyfle i cyflwyno’u syniadau o flaen cynulleidfa o bobl broffesiynol ym maes marchnata a’r beirniaid mewn digwyddiad yn adeilad y Senedd.

Bu tri thîm arall o Brifysgol Bangor yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth,  un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               tîm arall o fyfyrwyr sy’n arbenigo mewn seicoleg defnyddwyr a dau dîm o fyfyrwyr sy’n astudio marchnata yn Ysgol Busnes y Brifysgol  ymysg y 12 tîm o dri myfyriwr o sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch yng Nghymru.

Roedd y briff yn gofyn iddynt gyflwyno ffyrdd arloesol o hybu gwirfoddoli ymysg pobl ifanc yn safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Tasg y timau oedd ymateb i’r brîff manwl ac ystyried cyllidebau, negeseuon ac offer marchnata yn eu cyflwyniadau, gan ddangos eu dealltwriaeth o sefyllfa busnes go iawn.

Meddai Dr James Intriligator, Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg Defnyddwyr yn Ysgol Seicoleg y Brifysgol,

“Mae’r brifysgol yn rhoi pwyslais arbennig ar gyflogadwyedd a bydd y sgiliau a enillir wrth gymryd rhan yn y digwyddiad hwn yn fuddiol iawn i’r myfyrwyr pan fyddant yn ymgeisio  am swyddi ar ôl graddio.  Roedd hwn yn gyfle gwych i’n myfyrwyr ddangos eu harbenigedd a’u creadigrwydd ac i gael profiad ymarferol o bob agwedd ar farchnata. Rwy’n gwybod bod ein myfyrwyr eisoes wedi elwa o’r profiad."

Dywedodd Sara Parry, Darlithydd Marchnata yn Ysgol Busnes Bangor, “ Roedd y gystadleuaeth yn gyfle gwych i’n myfyrwyr ddefnyddio eu sgiliau academaidd.”

Enillwyd y gystadleuaeth y llynedd gan dîm o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor gyda Dr Intriligator yn eu mentora.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013