Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Bangor yn ennill gwobrau UCM Cymru

Nid yn unig fod Undeb Myfyrwyr Bangor wedi ennill categorïau Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn ac Aelod Staff y Flwyddyn yn Noson Wobrwyo flynyddol UCM Cymru eleni ond fe wnaethant hefyd ennill Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn.

Enillodd Undeb y Myfyrwyr gwobr "Undeb Myfyrwyr y Flwyddyn" i gydnabod ei waith eleni dros gwmpas eang. Mae hynny'n cynnwys cynyddu cyfranogiad yn ei chlybiau a chymdeithasau, datblygu'r drefn Cynrychiolwyr Cwrs ac ehangu Gwirfoddoli Myfyrwyr.

Dywedodd Antony Butcher, Llywydd Undeb Myfyrwyr Bangor: "Roedd y noson yn grêt ar gyfer yr Undeb, ein staff a’n myfyrwyr gwych. Mae’n gamp i gyrraedd y rhestr fer, ond roedd ennill tair gwobr yn aruthrol. Mae hyn yn cydnabod faint o waith mae'r Undeb wedi wneud ar gyfer myfyrwyr ym Mangor. Rwyf wedi gwirioni bod Alison a Hannah wedi ennill eu gwobrau haeddiannol. Ennill Undeb Addysg Uwch y Flwyddyn - efallai'r wobr fwyaf mawreddog – oedd yr uchafbwynt."

Hannah RettieHannah RettieFe ennillodd Hannah Rettie, 21 o Abergele a fyfyriwr trydedd flwyddyn yn yr Ysgol Seicoleg, wobr "Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn Menter Ennyn Cyfraniad Myfyrwyr Cymru".

Enwebwyd Hannah am ei gwaith fel Cynrychiolydd Cwrs yn yr Ysgol Seicoleg lle mae hi wedi cynyddu'r adborth gan fyfyrwyr ac wedi cymryd agwedd ragweithiol trwy ddefnyddio arolygon ar-lein a chyfryngau cymdeithasol. Mae Hannah hefyd wedi gweithio gyda'r ysgol ar eu cynllun gweithredu i'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr i greu hysbysfwrdd "fe ddywedoch chi, fe wnaethom ni", sy'n cael ei ddefnyddio i ddweud wrth fyfyrwyr sut mae eu hadborth yn cael ei weithredu.

Wedi gwirioni hefo’i wobr, dywedodd Hannah: "Cefais andros o sioc pan deallais fy mod wedi ennill y wobr hon, doeddwn ddim yn disgwyl hyn o gwbl! Rwyf mor ddiolchgar i bawb am fy enwebu, diolch i chi gyd!

“Rydw i wedi bod yn gynrychiolydd cwrs drwy’r tair blynedd i mi fod ym Mhrifysgol Bangor, ac rwy’n caru’r rôl. Rwy'n mwynhau ymgysylltu â myfyrwyr a staff, ac mae'n deimlad da cael  datrys unrhyw broblemau myfyrwyr. Yn ogystal â thrafod unrhyw faterion yn y cyfarfodydd, yr wyf yn credu ei bod hefyd yn bwysig i gyfleu unrhyw ganmoliaeth a phethau cadarnhaol y mae'r myfyrwyr yn fynegi, gan fod angen i staff wybod pan fydd pethau'n mynd yn iawn hefyd! Yr wyf wedi cyfarfod â phobl gwych drwy fod yn gynrychiolydd cwrs, a byswn yn argymell unrhyw un sy'n angerddol am eu cwrs a'r Brifysgol i fod yn gynrychiolydd cwrs."

Alison RobertsAlison RobertsEnillodd Alison Roberts, aelod o staff Undeb y Myfyrwyr, Gwobr Simpson/King Aelod Staff y Flwyddyn.  Enwebwyd Alison i gydnabod ei gwaith yn rhoi profion bws mini MiDAS - gwaith sy'n caniatáu i fyfyrwyr yrru bysiau mini UM ar ran clybiau, cymdeithasau a phrojectau gwirfoddoli'r myfyrwyr. 

Meddai’r Athro Carol Tully, Dirprwy Is-Ganghellor: "Mae’r gwobraeon yma yn adlewyrchiad o'r gwaith caled mae Undeb y Myfyrwyr yn ei wneud ar ran myfyrwyr ym Mangor. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â thîm yr Undeb ar ystod eang o brosiectau, ac rydym yn falch iawn o weld y gwaith hwn yn cael ei gydnabod ar lefel genedlaethol. Llongyfarchiadau i bawb!"

Hefyd fe enwebwyd Christopher Bibby, myfyriwr Meistr yn yr Ysgol Fusnes, a Trefor Alun, myfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg, yn y categori "Myfyriwr y Flwyddyn".

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2014