Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr bodlon Prifysgol Bangor yn rhoi’r Brifysgol yn ail yng Nghymru

Fel y mae staff Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at gadarnhau lleoedd i fyfyrwyr newydd ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, bydd y myfyrwyr hynny yn falch o wybod eu bod ar fin ymuno â  myfyrwyr bodlon iawn.

Wrth ymateb i arolwg Boddhad Myfyrwyr Cenedlaethol blynyddol, mae’r myfyrwyr wedi gosod Prifysgol Bangor yn gydradd ail ymysg sefydliadau addysg uwch Cymru  yn ôl 'boddhad cyffredinol’ y myfyrwyr â'u cwrs a'r profiad prifysgol.

Mae'r canlyniadau'n adlewyrchu'n dda ar y pwyslais y mae Prifysgol Bangor yn ei roi ar addysgu a gofal myfyrwyr.

Mae Prifysgol Bangor wedi gwella ei chanlyniadau o 2% ar ffigurau'r llynedd, gydag 86% o'r myfyrwyr yn dweud eu bod yn fodlon ar y cyfan. Mae bron i draean o’r meysydd pwnc wedi ennill 90% neu’n uwch.

Wrth sôn am y canlyniadau dywedodd yr Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor dros Addysgu a Dysgu: "Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ansawdd ein haddysgu a gofal myfyrwyr ym Mangor.  Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gwella systemau ymhellach fel ein bod yn ymateb yn fwy cyflym ac yn briodol i faterion sy'n peri pryder i fyfyrwyr ac wedi rhedeg ymgyrch i wella agweddau amrywiol ar adborth i fyfyrwyr: enghreifftiau o'n hymroddiad at ddarparu profiad ardderchog i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor. "

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2013