Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr disgleiriaf Bangor yn derbyn Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Mae rhai o fyfyrwyr disgleiriaf y flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth am eu llwyddiant academaidd yn eu Lefel A.

Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Prifysgol Bangor, nad yw’n dibynnu ar incwm y teulu, yn cael eu dyfarnu i'r myfyrwyr newydd hynny sydd â'r cyrhaeddiad academaidd uchaf yn eu pynciau penodol.

Derbyniodd deuddeg o fyfyrwyr ysgoloriaethau gwerth o £3,000 hyd at £4,500 mewn noswaith wobrwyo arbennig a gynhaliwyd gan yr Dirprwy Is-Ganghellor Mr Wyn Thomas.  Rhoddwyd tua 80 o Ysgoloriaethau werth bron i £152,000 i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn nathliad flynyddol  yr Ysgoloriaethau Mynediad.

Y myfyrwyr a dderbyniodd ysgoloriaethau oedd:

Anna Prysor Jones a Osian Garmon Hughes o Ysgol y Gymraeg

Elliot Owen Riley-Walsh a Miriam Mbah o Ysgol y Gyfraith

Cherry Farringdon a Rhiannon Eleri Hawkes o’r Ysgol Seicoleg

Natalie Claire Dyer a Samuel Antony Mann o’r Ysgol Gwyddorau Naturiol a’r Amgylchedd

Zoe Louise Shingler, Rachel Louise Billington a Susannah Faye Richmond o’r Coleg Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Verity Piercy and Craig Aaron Daniels o’r Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

Gethin Wyn Griffiths o’r Ysgol Gerdd

Mae Rhiannon Hawkes, 18, o Wrecsam, ar hyn o bryd yn ei blwyddyn gyntaf o gwrs gradd Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r gyn-fyfyrwraig Coleg Iâl, Wrecsam, wedi ennill Ysgoloriaeth Rhagoriaeth sy'n werth £ 3,500 ar ôl ennill tair A yn ei arholiadau Lefel A.

Dywedodd: "Bydd yr ysgoloriaeth yn gymorth mawr gan nad oes rhaid i mi boeni am gael swydd ran-amser eleni sy’n golygu fy mod yn gallu canolbwyntio ar fy ngradd.

"Roeddwn i mewn sioc pan ges i wybod fy mod wedi ennill yr ysgoloriaeth. Mae'n deimlad gwych fod fy holl waith caled yn ystod Lefel A wedi talu ar ei ganfed."
Mae Osian Garmon Hughes, 19, o Dreganna, Caerdydd, wedi derbyn Ysgoloraieth Rhagoriaeth gan Brifysgol Bangor werth £4,000 wedi iddo ennill tair A a B yn ei arholiadau Lefel A.

Mae Osian, sydd yn gyn ddisgybl Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, nawr yn astudio Cymraeg a Hanes Cymru yma ym Mangor. Dywedodd: “Rydw i’n falch iawn o dderbyn fy ysgoloriaeth, gan ei fod am leihau fy nyled wedi gadael Bangor, a rhoi cyfle i mi wneud cwrs ol-radd o’r herwydd.

“Mae’n deimlad gwych! Doeddwn i ddim yn disgwyl cael y fath anrhydedd o gwbl, ond rydw i’n hynod o falch o gael ennill yr ysgoloriaeth hon, ac ar ben fy nigon.”

Mae Anna Prysor Jones,  sy’n 18 oed ac yn dod o  Arennig ger Y Bala, newydd dderbyn Ysgoloriaeth Arbenigedd gan Brifysgol Bangor. Mae Anna, sy’n gyn-ddisgybl o
Ysgol y Berwyn, y Bala, lle enillodd raddau A yn ei harholiadau Lefel-A mewn Addysg Grefyddol, Cymraeg, Daearyddiaeth a Hanes, a llwyddo hefyd yn y Fagloriaeth Gymreig. Mae hi bellach yn astudio ar gyfer BA mewn Cymraeg a Hanes yn y Brifysgol.

Derbyniodd ysgoloriaeth werth £4,000.

Dywedodd Anna, “Rwyf yn falch iawn o ennill yr Ysgoloriaeth oherwydd teimlaf ei bod yn gydnabyddiaeth o’r holl waith caled a wnes i yn yr ysgol. Mi fydd yr Ysgoloriaeth o fudd mawr i mi, oherwydd y bydd y pres o gymorth i mi brynu gwahanol adnoddau ar gyfer fy nghwrs, megis llyfrau.”

Gwyliwch y fideo

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2012