Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr PhD ADNODD yn ennill gwobrau gan yr Agricultural Economics Society of Ireland.

Cynhaliwyd seminar yr Agricultural Economics Society of Ireland i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yng Ngholeg Prifysgol Dulyn yn ddiweddar. Y myfyrwyr John Walsh a John Hyland o ADNODD oedd yn cynrychioli Prifysgol Bangor yno, ac mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod y ddau ohonynt wedi ennill yn eu categorïau.

Enillodd John Hyland y categori i fyfyrwyr ym mlwyddyn gyntaf eu doethuriaeth am ei ymchwil ar ganfyddiadau ac agweddau ffermwyr o Gymru tuag at newid hinsawdd. Wrth gyflwyno gwobr John iddo, dywedodd y beirniaid bod ansawdd ac ystod y gwaith a wnaed ganddo ym mlwyddyn gyntaf ei ddoethuriaeth wedi gwneud argraff fawr arnynt a bod ganddo ddyfodol disglair o’i flaen.

Enillodd John Walsh, sydd newydd orffen trydedd flwyddyn ei ddoethuriaeth, wobr Bob O’Connor am y cyflwyniad gorau yn y seminar. Canmolodd y beirniaid dull eglur a syml John o gyflwyno’r amrywiol agweddau ar dreuliad anaerobig; gan gyfuno’r gwahanol ddisgyblaethau sy’n gysylltiedig â’r dechnoleg ac amlinellu sut gall ei ymchwil fod yn berthnasol i Iwerddon hefyd.

Mae eu llwyddiant yn fwy trawiadol fyth oherwydd mai dyma’r tro cyntaf erioed i’r gwobrau hyn gael eu cyflwyno i fyfyrwyr yn astudio mewn prifysgol y tu allan i Iwerddon.

Fel dywedodd, Dr Rob Brook, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd Prifysgol Bangor, “Mae’n newyddion da iawn ac rwy’n ymuno â gweddill fy nghydweithwyr yn ADNODD wrth longyfarch y ddau ohonyn nhw. Mae’n wych gweld ein myfyrwyr yn chwifio baner Prifysgol Bangor ac mae hwn yn enghraifft wych o bwysigrwydd gwneud ymchwil yn hygyrch i gynulleidfa eang”.

Dim ond un o’r projectau ymchwil a wneir yng nghanolfan ymchwil Henfaes ADNODD yw gwaith John Walsh.

Ariannir y ddau fyfyriwr trwy raglen efrydiaethau PhD KESS yr Undeb Ewropeaidd, gyda chyllid ychwanegol gan bartneriaid allanol, sef Fre-Energy (John Walsh) a Hybu Cig Cymru (John Hyland).

 

Seremoni Gwobrau

Chwith-dde: John Hyland; John Walsh; Dr Michael Wallace (University College Dublin); Ann Derwin, Chief Economist, Department of Agriculture, Fisheries and Food (Ireland); Brendan Riordan (Economist Consultant).

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2012