Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr y Brifysgol yn cael sylw ar sioe deledu boblogaidd

Nel a HuwNed a HuwBydd myfyriwr o Brifysgol Bangor yn ymddangos fel 'Myfyriwr y mis' ar y rhaglen materion gwledig poblogaidd, 'Ffermio'  nos Lun 19 Tachwedd (S4C 8.25).

Mae Huw Davies yn ei 3ydd blwyddyn yn astudio ar gyfer BSc mewn Amaethyddiaeth, Cadwraeth a'r Amgylchedd (ACE) yn yr Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, a bydd yn trafod sut y mae'n cyfuno ei radd gyda'i ddyletswyddau ar y fferm deuluol ger Llangefni, Ynys Môn.
 
Meddai Huw: "Rwy'n mwynhau fy ngradd ac mae’n sicr wedi ehangu fy ngorwelion. Mae fy ngwaith project yn benodol wedi bod o fudd mawr gan fy mod wedi bod yn gallu cynnal astudiaeth weddol fawr ar addasrwydd mathau gwahanol o borthiant ar gyfer pesgi ŵyn. Bydd y canfyddiadau yn ein helpu i ffermio mewn dull mwy economaidd ac mewn modd mwy amgylcheddol-gynaliadwy pan fyddaf yn dychwelyd i'r fferm deuluol." Mae project Huw wedi denu diddordeb sylweddol y tu hwnt i’r Brifysgol, a bydd diwrnod agored yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes y Brifysgol, er mwyn dangos y canlyniadau.

Prifysgol Bangor oedd un o'r prifysgolion cyntaf yn y DU i gynnig gradd mewn Amaethyddiaeth. Mae'r radd ACE wedi cael ei ddatblygu i adlewyrchu sut mae amaethyddiaeth wedi esblygu. Meddai Dr Prysor Williams, Cyfarwyddwr y Cwrs: "Mae amaethyddiaeth wedi newid yn sylweddol dros yr ugain mlynedd diwethaf. Mae rôl bwysig ffermwyr yn cael ei gydnabod yn gynyddol mewn cymdeithas gan eu bod yn ein darparu bwyd ac yn helpu darparu ystod o 'wasanaethau ecosystem' eraill yr ydym i gyd yn dibynnu arnynt, fel dŵr glân a storio carbon; yn ogystal â chadwraeth cynefinoedd. Mae'r radd yr ydym yn ei gynnig yn unigryw gan ei fod yn dod â'r holl elfennau hyn at ei gilydd mewn un pecyn diddorol. Mae hyn yn ei gwneud yn addas ar gyfer rhai sydd am ddilyn gyrfa amaethyddol a'r rhai sy'n anelu at weithio ar y ffin rhwng amaeth a’r amgylchedd."

Ychwanegodd hefyd: "Mae Huw yn enghraifft dda o fyfyrwyr gweithgar a fydd yn sicr yn mwynhau gyrfa lwyddiannus  yn un o’n diwydiannau mwyaf pwysig. Rwy’n dymuno’n dda iddo yn y dyfodol. "

 Bydd y rhaglen hefyd ar gael i'w gweld eto ar 'Clic' drwy'r rhyngrwyd.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2012