Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Peris yn ymddangos mewn cyfres S4C newydd

Peris, ail o'r chwith.Peris, ail o'r chwith.Yn ystod y dydd, mae Peris Tecwyn o Rosgadfan yn astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor ond gyda'r nos mae'n hyfforddi'n galed wrth baratoi ar gyfer ei ffeit nesaf. Ond nid unrhyw ffeit, mae Peris yn ymladdwr cawell  - cage fighter.

Bydd Peris yn ymddangos mewn cyfres S4C newydd, Cwffio Cawell, sy'n dechrau nos Iau, 5 Ebrill. Bydd y gyfres yn ceisio newid y syniad mai gweithgaredd anghyfreithlon a pheryglus yw ymladd cawell gan ddangos bod y rhai sy'n cymryd rhan yn gyfrifol ac yn broffesiynol. Ceir hefyd gipolwg unigryw ar fyd ymladd cawell ac yn dod i adnabod rhai o gymeriadau'r gamp yng Nghymru.

Meddai Peris, 22 oed, "Dwi 'di licio bocsio ers roeddwn i'n ifanc ac ers bod yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Bontnewydd dwi 'di bod yn berson cystadleuol iawn. Ond dydy mam ddim yn hapus o gwbl fy mod yn cwffio mewn cawell. Mae hi'n edrych ymlaen at y diwrnod pan fydda i'n stopio, ond dydy hynny ddim am ddigwydd."

Bydd camerâu cwmni cynhyrchu Cwmni Da yn dilyn ymladdwyr o Gymru wrth iddynt gystadlu yn 'Valley of Kings' a 'Brwydr yn y Bae', digwyddiadau mwyaf ymladd cawell Cymru.

Meddai Siwan Haf, cyfarwyddwr y gyfres, "Bydd y gyfres yn dilyn yr unigolion sy'n ymladd, trefnwyr y digwyddiadau a'r cefnogwyr ymroddgar o bob cwr o'r wlad gan roi cipolwg arbennig o'r gamp sydd erioed wedi ei gweld ar S4C. Ges i fy synnu gan ymroddiad a disgyblaeth y cwffwyr - maen nhw'n treulio oriau yn y gampfa yn hyfforddi bob dydd. Mae 'na lot o sgil, ffitrwydd ac amser yn perthyn i'r grefft ac mae'n rhaid edmygu'r rhai hynny sy'n cwffio. Mae'r unigolion yma'n bobl gyffredin sy'n mwynhau diddordeb unigryw."

Gwyliwch y rhaglen ar S4C nos Iau, 5 Ebrill 21.00 neu unrhyw bryd ar Clic.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2012