Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Plant ysgol yn creu celf a ysbrydolwyd gan Feini Hirion Ynys Môn

gwaith celf a ysbrydolwyd gan meini hirion Bryngwyn, Bryngwran.: hawlfraint Julie Williams.Gwaith celf â ysbrydolwyd gan meini hirion Bryngwyn, Bryngwran.: hawlfraint Julie Williams.

Bydd arddangosfa o waith celf a ysbrydolwyd gan Feini Hirion Ynys Môn yn ymweld â’r  Galeri yng Nghaernarfon rhwng 15 Awst a 5 Medi.

Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer yr arddangosfa a’r project o lyfr lloffion hynafiaethydd lleol.  Yn ei lyfr lloffion, dyddiedig 1938, roedd yr hynafiaethydd Harold Senogles wedi cofnodi gwybodaeth archaeolegol a thynnu lluniau o’r cerrig mwyaf poblogaidd ar ynys Môn.  Yn y llyfr hefyd roedd yn trafod y rhesymau dros adeiladu’r henebion gwych hyn.  Daeth y llyfr lloffion, a roddwyd i Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd 15 mlynedd yn ôl,  i’r golau unwaith eto wrth i wirfoddolwyr sganio tua chwarter miliwn o ddelweddau ar gyfer project Delweddu  Archeoleg Gwynedd a ariennir gan Brifysgol Bangor.

Fel rhan o’r project, bu disgyblion o chwe ysgol ar Ynys Môn yn ymweld â phedwar safle meini hirion, gan gynnwys Tŷ Mawr yng Nghaergybi, Llanfechell, Y Cremlyn yn Llanddona a Bryngwyn ym Mrynsiencyn. Yn ystod yr ymweliadau hyn bu’r bobl ifanc yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau cysylltiedig â'r cwricwlwm,  er mwyn ail-greu'r wybodaeth yn y llyfr unigryw hwn. Tra ar y safle, buont hefyd yn creu gwaith celf prydferth drwy ddarlunio’r cerrig gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau.  Bu gwirfoddolwyr gyda diddordeb brwd mewn archeoleg, celf a ffotograffiaeth  hefyd yn cymryd rhan yn y project a helpu gyda'r ymweliadau ysgol.

Maen Hir Y Cremlyn oed ysbrydoliaeth ar gyfer y darn yma.: Hawlfraint Julie WilliamsMaen Hir Y Cremlyn oed ysbrydoliaeth ar gyfer y darn yma.: Hawlfraint Julie WilliamsYn dilyn ymweliadau’r  ysgolion â'r cerrig, crewyd mwy o gelf gan y bobol ifanc dan arweiniad Julie Williams, artist Cymraeg lleol, sydd wedi bod yn  dysgu celf am dros 15 mlynedd. Mae'r gwaith hwn wedi creu arddangosfa gyffrous sy’n dod â chelf ac archaeoleg at ei gilydd i ddehongli'r  agweddau diddorol hyn ar dreftadaeth Cymru. Ceir modelau 3-D o'r meini hirion a gafodd eu hargraffu fel rhan o broject  Heritage Together y Brifysgol, sy’n cael ei ariannu gan yr AHRC.

Dechreuodd yr arddangosfa  ar ei thaith yn Llyfrgell Caergybi ar 25 Mai, 2013  ac mae’n teithio o amgylch gwahanol fannau yng  ngogledd Cymru am yr ychydig flynyddoedd nesaf.

http://heritagetogether.org/?lang=cy

Dyddiad cyhoeddi: 5 Awst 2014