Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pobl ein dinas: Y ffordd mae pobol ifanc Bangor yn ei gweld hi

 

Cynllun Murlun Celf Bangor

Yn ddiweddar penodwyd yr artist Catrin Williams i arwain cynllun celf gymunedol ‘Pobl Ein Dinas’, prosiect ar y cyd rhwng  Rhaglen Pontio, Prifysgol Bangor a Fforwm Celfyddydau Gwynedd. Bwriad y cynllun yw creu murlun mawr o waith pobol ifanc Bangor ar furiau safle adeiladu’r Ganolfan Gelfyddydau ac Arloesedd newydd. Yn ystod y mis diwethaf mae Catrin wedi bod yn cydweithio â Nia Owen, Swyddog Ieuenctid Ysgolion Uwchradd Bangor ar gyfres o weithdai celf yn Ysgol Tryfan ac yng Nghanolfan Ieuenctid Maesgeirchen. Mae’r dyluniad, sydd bron wedi ei gwblhau, yn cynnwys casgliad o bortreadau’r rhai a greodd y gweithiau ynghyd â phobl sy’n bwysig iddynt, eu ffrindiau a’u teuluoedd ..ac ambell gymeriad adnabyddus arall! Disgyblion Ysgol Tryfan wrthi’n creu’r murlunDisgyblion Ysgol Tryfan wrthi’n creu’r murlun

Mae’r gweithdai  hyn wedi cynnig cyfleoedd gwych i’r bobol ifanc gymdeithasu a gweithio fel tîm yn ogystal ag ymarfer eu sgiliau creadigol. Drwy ymgymryd â’r cynllun celf hwn bydd y disgyblion yn gweithio tuag at amrywiol gymwysterau. Meddai Nia Owen, Swyddog Ieuenctid Ysgolion Uwchradd Bangor…

“Mae hi wedi bod yn bleser gweld y bobl ifanc yn datblygu yn ystod y gweithdai. Mae eu sgiliau celf wedi cryfhau a braf fydd gweld ffrwyth eu llafur yn cael ei arddangos mewn lleoliad mor amlwg yng nghanol y Ddinas.’

Cyn hir bydd y gwaith yn cael ei osod ar fyrddau pren y safle adeiladu, gan wynebu ffordd brysur Deiniol, lle mae cannoedd o bobol yn pasio bob dydd i mewn ac allan o ddinas Bangor, Gofod teilwng i waith celf greadigol a fydd nid yn unig yn denu sylw’r cyhoedd at bosibiliadau cynhyrfus yr adeilad newydd sy’n codi o’r tu ôl, ond hefyd yn rhoi stamp unigryw ieuenctid  Bangor heddiw ar y lle; eu ffordd liwgar, ddoniol a difrifol nhw o weld eu hunain a’r ddinas o’u hamgylch.

Bydd murlun Pobl Ein Dinas yn cael ei ddadorchuddio mewn seremoni llawn hwyl a chyffro ar fore Iau, 8 Rhagfyr 2010 .- gyda’r artist, y cynorthwywyr a’r holl ieuenctid a greodd y gwaith yn bresennol- ynghyd a chynrychiolaeth o’r holl gyrff a gefnogodd y cynllun. Bydd yr union fanylion yn cael eu cyhoeddi yn nes at yr amser. Mae croeso i gynrychiolwyr o’r wasg a’r cyfryngau fynychu’r digwyddiad.

Ariennir y cynllun gan Fforwm Celfyddydau Gwynedd, Cyngor Gwynedd, Prifysgol Bangor a Chyngor Celfyddydau Cymru.

http://www.pontio.co.uk/home.php

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2010