Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pontio i benodi Cyfarwyddwr Artistig

Mae Prifysgol Bangor wrthi’n chwilio am Gyfarwyddwr Artistig i Ganolfan y Celfyddydau ac Arloesi Pontio.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus, a fydd yn gallu siarad Cymraeg, yn arwain y celfyddydau perfformio yng nghanolfan Pontio trwy greu rhaglenni amrywiol i ystod eang o gynulleidfaoedd a bydd hefyd yn arwain y gwaith o feithrin cyfleoedd busnes newydd.

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais am y swydd hon cyn y dyddiad cau ar 2 Rhagfyr 2011.

Amcan Pontio yw dod â’r celfyddydau, gwyddoniaeth, technoleg a’r diwydiannau creadigol ynghyd ac ysgogi adfywiad economaidd yn y rhanbarth.  Mae swydd y Cyfarwyddwr Artistig yn ganolog i ddatblygiad tymor hir Pontio.

Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G. Hughes:

“Bydd y cyfarwyddwr artistig yn gyfrifol am arwain y celfyddydau perfformio yng nghanolfan Pontio, gan feithrin cynulleidfaoedd newydd a datblygu rhaglenni newydd.

“Un elfen bwysig o waith y Cyfarwyddwr Artistig fydd datblygu gweithgareddau cyfrwng Cymraeg, yn cynnwys comisiynu a chynhyrchu gwaith newydd yn y Gymraeg, er mwyn i ganolfan Pontio ysgogi arloesi a thwf  yn y celfyddydau Cymraeg.

“Mae gan broject Pontio eisoes raglen ragorol o theatr, dawns, cerddoriaeth, celf gyhoeddus a digwyddiadau allymestyn sy’n prysur gynyddu. Mae’n amser cyffrous iawn i ymuno â’r tîm.”

Ceir rhagor o wybodaeth: http://www.pontio.co.uk/international-landing.php

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2011