Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Porth Coffa ar agor ar gyfer Wythnos y Cofio

(Chwith- dde:) Cyng. Bryn Hughes, Ysgri Lleng Brydeinig Frenhinol a Dirprwy Faer Bangor; Mr Wyn Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor, George Evans, Ivor Evans, Cadeirydd a Banerwr y Gangen; John D Williams a Bill Speddy, o Gangen Bangor Lleng Brydeinig Frenhinol(Chwith- dde:) Cyng. Bryn Hughes, Ysgri Lleng Brydeinig Frenhinol a Dirprwy Faer Bangor; Mr Wyn Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor, George Evans, Ivor Evans, Cadeirydd a Banerwr y Gangen; John D Williams a Bill Speddy, o Gangen Bangor Lleng Brydeinig FrenhinolBydd y Porth Coffa ar Ffordd Deiniol, Bangor ar agor i’r cyhoedd ar hyd Wythnos y Cofio, rhwng Llun 7 a Sul 13 Tachwedd. Mae’r Porth Coffa yn coffau’r holl Luoedd Arfog a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae hyn yn dilyn llwyddiant cydweithio a fu rhwng Prifysgol Bangor a’r Lleng Brydeinig Frenhinol  a alluogodd agor y Porth Coffa i’r cyhoedd bob dydd Sadwrn dros yr haf.

Mae’r aelodau lleol y Lleng Brydeinig Frenhinol wedi gwirfoddoli i oruchwylio’r adeilad, fel y gall y cyhoedd ymweld â’r Porth Coffa rhwng 10.00-4.00 yn ystod Wythnos y Cofio.

Ar  waliau mewnol llawr cyntaf y Porth Coffa, mae enwau dros 8,500 o filwyr, morwyr a gŵyr yr awyrlu o siroedd gogledd Cymru a aberthodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf wedi’u cofnodi ar baneli derw, yn ôl trefn plwyfi gogledd Cymru. Codwyd y Porth Coffa trwy roddion ac fe’i cwblhawyd yn 1923.

“Mae’r Porth Coffa’n deyrnged deimladwy i’r rhai hynny o bob rhan o ogledd Cymru a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel yr ydym yn nesáu at ganmlwyddiant dechrau’r Rhyfel, rydym yn falch o gydweithio efo’r Brifysgol  i alluogi pobol  ledled y rhanbarth i ddod i weld yr adeilad coffa drostynt eu hunain,” meddai’r Cyng. Bryn Hughes. Ysgrifennydd Cangen Bangor a’r Ardal y Lleng Brydeinig Frenhinol a Dirprwy Faer Dinas Bangor.

“Rydym wrth ein bodd yn cydweithio â’r Lleng Brydeinig Frenhinol. Mae’n iawn fod pobol leol yn medru mynd i mewn i’r Porth Coffa ac mae’r bartneriaeth hon yn esiampl wych o’r perthynas yr hoffai’r Brifysgol ei chael gyda chymunedau a grwpiau diddordeb arbennig o fewn y rhanbarth ehangach,” meddai Wyn Thomas, Dirprwy Is Ganghellor â chyfrifoldeb dros Weithgarwch Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad â’r Gymuned.

 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2011