Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Presenoldeb cryf gan Brifysgol Bangor yng Ngemau'r Gymanwlad 2018

Codwyr Pwysau a fydd yn cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2018Codwyr Pwysau a fydd yn cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2018Bydd staff, myfyrwyr ac alumni Prifysgol Bangor yn cynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 ar yr Arfordir Aur, Awstralia.

Mae Gemau’r Gymanwlad Cymru wedi rhyddhau enwau’r athletwyr a fydd yn cynrychioli Cymru mewn campau codi pwysau yn y Gemau.

Yn cystadlu yng nghategorïau’r dynion bydd alumnus Seicoleg, Seth Casidsid (56kg); aelod staff Canolfan Brailsford, Gareth Evans (69kg) a myfyriwr Gwyddor Chwaraeon, Harry Misangyi (85kg).

Ac yng nghategorïau’r merched bydd: alumna Gwyddor Chwaraeon, Hannah Powell (48kg) a myfyrwraig Seicoleg, Catrin Jones (53kg).

Yn flynyddol, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi athletwyr elît drwy gynnig Ysgoloriaethau Chwaraeon i'w myfyrwyr ac i athletwyr lleol dawnus. Mae Seth, Hannah, Catrin a Harry ill tri wedi elwa o'r Ysgoloriaethau hyn dros y blynyddoedd diwethaf.

Dywedodd Harry: "Mae'r Ysgoloriaeth Chwaraeon yn fy nghefnogi ac yn fy ngalluogi i ganolbwyntio ymhellach ar astudio a hyfforddi, gan roi'r cyfle gorau i mi berfformio o’r safon uchaf. Mae Prifysgol Bangor wedi bod yn dda iawn drwy fy helpu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf tra’r wyf wedi bod yn ymgeisio ar gael fy newis ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2018, a nawr fy mod wedi cael fy newis, mae fy sylw’n troi at gyflawni'r gorau dros fy ngwlad fis Ebrill nesaf."

Daw’r newyddion o gael ei dewis i Dîm Cymru yn syth ar ôl i Catrin ennill gwobr Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2017.

Meddai Catrin: "Rwy'n falch iawn fy mod wedi cael fy newis ar gyfer Tîm Cymru, mae’n ddiweddglo gwych i’r wythnos. Mae'r gefnogaeth yr wyf wedi ei derbyn gan Brifysgol Bangor dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anhygoel! Mae’r Ysgoloriaeth Chwaraeon a roddwyd i mi fel bwrsariaethau lleol tra roeddwn yn yr ysgol, ac yn awr fel myfyriwr yn yr Ysgol Seicoleg, wedi bod o fantais aruthrol ac wedi caniatáu i mi ganolbwyntio ar fy astudiaethau a'm hyfforddiant hyd eithaf fy ngallu. Ar ben hyn, mae gennyf hefyd fynediad i gyfleusterau hyfforddi rhagorol yng Nghanolfan Brailsford."

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Catrin wedi ennill nifer o gystadlaethau a daeth yn bencampwraig Cymru yn 2017 ac fe enillodd hi fedal arian yng Ngemau’r Gymanwlad Ieuenctid yn Awstralia.

Dywedodd Richard Bennett, Cyfarwyddwr Chwaraeon Prifysgol Bangor: "Mae cynnwys pum athletwr o Brifysgol Bangor yn anrhydedd anferth i ni ac mae'n adlewyrchu'r buddsoddiad yr ydym wedi'i i wneud i gefnogi ein myfyrwyr ni ein hunain a'r gymuned chwaraeon yng Ngogledd Cymru. Mae'r hyblygrwydd a'r gefnogaeth a gynigir gan y tîm academaidd ym Mangor wedi rhoi cyfle i Catrin, Harry, Seth a Hannah lwyddo i gyfuno eu hastudiaethau academaidd gyda rhaglenni hyfforddi dwys. Mae ein campfa Platfform81 a agorwyd yn ddiweddar wedi bod yn lleoliad hyfforddi delfrydol ar gyfer Tîm Cymru ac yr ydym yn falch iawn o'u croesawu wrth iddynt baratoi ar gyfer Gemau’r Gymanwlad."

Meddai Helen Phillips, Cadeirydd Bwrdd Gemau’r Gymanwlad Cymru: “Llongyfarchiadau i’r codwyr pwysau sydd wedi cymhwyso a chael eu dewis i gynrychioli Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 ar yr Arfordir Aur. 

“Mae’r fraint o gael eu dewis ar gyfer Tîm Cymru yn brawf o’u hymroddiad fel unigolion a hefyd y gefnogaeth wych y maent yn ei derbyn gan eu hyfforddwyr, teuluoedd, Chwaraeon Anabledd Cymru a’u cyrff llywodraethu. Dymunwn bob llwyddiant iddyn nhw i gyd wrth baratoi ar gyfer Gemau 2018.”

Straeon perthansol:

Myfyrwraig Seicoleg Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Athletwraig Ifanc y Flwyddyn BBC Cymru 2017
Medal arian i fyfyrwraig o Gymru
Athletwraig o Fangor yn derbyn gwobr Codwr Pwysau Ifanc Prydeinig y Flwyddyn
Codi tua’r entrychion! Catrin yn llwyddo ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop
Safle gwych ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ieuenctid y Byd i Catrin
Bangor yn disgleirio ar lwyfan y byd codi pwysau
Myfyriwr ac aelod staff o Brifysgol Bangor yn cael eu dewis ar gyfer Pencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop 2016
Hannah yn Ennill Medal Aur yn Awstria
Llwyddiannau i Brifysgol Bangor ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Cymru
Myfyrwyr Bangor yn fuddugol mewn Pencampwriaethau Codi Pwysau yn Lloegr
Ysgoloriaethau Chwaraeon 2014
Codi tua’r entrychion! Catrin yn llwyddo ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop
Safle gwych ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ieuenctid y Byd i Catrin

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017