Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor ar 8 rhestr fer am wobrau Whatuni Student Choice 2018

Mae Prifysgol Bangor ar y rhestr fer ar gyfer wyth o’r deuddeg gwobr yng ngwobrau WhatUni Student Choice 2018. Mae'r enwebiadau yn seiliedig ar yr adolygiadau rhagorol a barn myfyrwyr y Brifysgol.

Ar hyn o bryd mae’r Brifysgol yn dal gwobr 2017 am y Clybiau a Chymdeithasau gorau ac eleni mae wedi ei henwebu ar gyfer y gwobrau canlynol:

Llety

Clybiau a Chymdeithasau

Cyrsiau a Darlithwyr

Rhoi'n Ôl

Rhyngwladol

Rhagolygon Swyddi

Cefnogaeth i Fyfyrwyr

Prifysgol y Flwyddyn

Mae Whatuni Student Rankings yn seiliedig ar gyfartaleddau a gymerir o ddegau ar filoedd o adolygiadau a gyflwynir gan fyfyrwyr ac a gyhoeddir ar Whatuni.com. 

Croesawodd yr Athro John G Hughes, Is-ganghellor y Brifysgol, y newyddion, gan ddweud:

"Rwy'n falch iawn bod ein myfyrwyr unwaith eto eleni wedi dangos eu cefnogaeth a gwerthfawrogiad o’r addysg a’r profiad a gynigir ym Mangor. Mae hyn yn adlewyrchu ein ffocws ar ddarparu addysgu ac ymchwil o'r radd flaenaf a phrofiad prifysgol sy'n canolbwyntio ar y myfyrwyr."

Meddai'r Athro Carol Tully, Dirprwy Is-ganghellor (Myfyrwyr):

"Rydyn ni'n falch iawn o'r berthynas sydd gennym gyda’r myfyrwyr ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth â hwy i sicrhau bod eu hamser ym Mhrifysgol Bangor yn ddifyr a buddiol. Mae'n wych gweld bod y gwaith caled a wneir ar draws y Brifysgol ac yn Undeb y Myfyrwyr yn cael ei gydnabod unwaith eto.”

Yn ogystal ag ennill gwobr y llynedd, daeth y Brifysgol yn drydydd yn y DU am Gyrsiau a Darlithoedd, trydydd yn y DU yn y categori Rhoi’n Ôl, ac yn drydydd yn y categori cyffredinol Prifysgol y Flwyddyn.

Dywedodd Eleni Cashell, Golygydd Whatuni, "Mae cael enwebiad ar gyfer gwobr yn gamp aruthrol, oherwydd yr unig feirniaid  ar gyfer WUSCA yw’r myfyrwyr eu hunain. Mae’r gwobrau yn dangos i ddarpar fyfyrwyr a'r sector addysg uwch bod eich sefydliad yn cynnig gwerth am arian, yn rhoi profiad da i fyfyrwyr a bod y gymuned myfyrwyr yn fodlon iawn ac yn cael eu cefnogi’n dda.”

Dywedodd Jonah Duffin, Prif Swyddog Marchnata Grŵp Hotcourses, sef rhiant gwmni Whatuni.com, "Does dim ffordd gwell o ddangos gwerth sefydliad i ddarpar fyfyrwyr na chlywed y myfyrwyr presennol yn canmol pa mor wych yw eu profiad prifysgol. Mae’r enwebiad hwn yn arf marchnata amhrisiadwy."

Cyhoeddir canlyniadau gwobrau Whatuni Student Rankings 2018 yn swyddogol ar 19 Ebrill mewn seremoni yn Llundain. Gellwch ddilyn holl hynt a helynt y noson gyda'r hashnod #WUSCA.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2018