Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor ar eich ffôn symudol ...

Mae Prifysgol Bangor yn un o’r prifysgolion cyntaf yn y DU i lansio ‘gwefan symudol’ gyda’r bwriad o ddenu myfyrwyr newydd. Mae’r wefan yn manteisio ar y we symudol i roi mynediad at amrywiaeth o wasanaethau ar y we ar gyfer staff a myfyrwyr presennol hefyd.

Yn sicr, hon yw’r wefan symudol gyntaf amlieithog sy’n cynorthwyo ymwelwyr Cymraeg, Saesneg neu Tsieinëeg eu hiaith, ac mae’n un o’r rhai cyntaf yn y DU sydd wedi’u hanelu’n benodol at ddarpar-fyfyrwyr.

Mae’r wefan newydd, a ddyluniwyd i’w defnyddio ar ffonau deallus (smart-phones) sydd â chyswllt â’r rhyngrwyd, wedi cael ei datblygu i ychwanegu at y wybodaeth gynhwysfawr sydd eisoes ar gael ar wefan y Brifysgol. Mae wedi’i hanelu at fyfyrwyr sy’n ystyried astudio ym Mhrifysgol Bangor ac ar gael yng nghledr eu llaw.

Mae defnyddwyr ffonau deallus sy’n ymweld â gwefan lawn www.bangor.ac.uk yn cael eu tywys yn awtomatig i’r wefan symudol, ond gallant ddewis ymweld â’r wefan lawn os dymunant.

“Mae rhywbeth yn debyg i adeiladu Tardis Dr Who; fel mae pawb yn deall, mae’n llawer mwy y tu mewn nag y mae’n ymddangos ar y tu allan ar y dechrau!” meddai Sam Foster, Rheolwr Tîm y We ym Mhrifysgol Bangor.

“Rydym yn gobeithio y bydd ymwelwyr yn ei chael yn ychwanegiad defnyddiol wrth iddynt fynd ati i wneud benderfyniadau.”
Mae ymwelwyr â’r wefan symudol yn gallu gweld gwybodaeth allweddol am Brifysgol Bangor, y cyrsiau, cymorth i fyfyrwyr, gwybodaeth am astudio fel myfyriwr rhyngwladol, fideos BangorTV, oriel delweddau, newyddion a digwyddiadau, gwybodaeth a mapiau sy’n berthnasol yn ôl eu lleoliad presennol os ydynt ar y campws.

Mae nifer o nodweddion wedi’u cynnwys sy’n hwyluso defnyddwyr y wefan symudol i gysylltu â’r Brifysgol. Mae’r rhain yn cynnwys ffurflenni cysylltu –  ar ddwy ffurf – un syml ac un i archebu prosbectws. Mae’n cynnwys rhifau ffôn a fydd yn deialu pan fyddwch yn clicio arnynt, presenoldeb ‘Twitter’ a  ‘Facebook’, rhestri Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth a chyfeiriadur o'r holl gysylltiadau ar gyfer Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2011