Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn arwyddo cytundeb partneriaeth 10 mlynedd gydag Oxford International

Mae Prifysgol Bangor wedi arwyddo cytundeb partneriaeth newydd gydag Oxford International Education, darparwr addysg achrededig unigryw, sy'n flaenllaw ym maes addysg yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghanada. 

Bydd y bartneriaeth yn lansio Coleg Rhyngwladol Bangor, coleg a fydd wedi ei wreiddio ar gampws y brifysgol, ac a fydd yn addysgu camau cyntaf ystod o raddau integredig a chorfforedig, ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yn y brifysgol. 

Mae disgwyl y bydd y bartneriaeth yn dyblu maint corff myfyrwyr rhyngwladol y brifysgol dros y bedair neu'r bum mlynedd nesaf, gan gychwyn trwy dderbyn tua 50 o fyfyrwyr ym mis Medi 2016.

Dywedodd John Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor:

"Fel Prifysgol sydd â ffocws rhyngwladol cryf, rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag Oxford International. Bydd y bartneriaeth i greu Coleg Rhyngwladol ym Mangor yn dod a graddau rhagorol Bangor at gynulleidfa ehangach o fyfyrwyr."

"Mae'r Brifysgol yn darparu safon ragorol o ran addysgu a gofal myfyrwyr. Gan fod ymchwil yn llywio ein haddysgu a chan fod dros dri chwarter ein hymchwil yn cael ei ystyried naill ai o safon sydd "gyda'r gorau yn y byd" neu'n "rhagorol yn rhyngwladol", gall myfyrwyr fod yn sicr y bydd astudio ym Mhrifysgol Bangor trwy'r bartneriaeth hon yn rhoi mynediad iddynt at y gorau sydd gan addysg uwch yn y Deyrnas Unedig i'w gynnig."

Ychwanegodd David Brown, Prif Swyddog Gweithredol Oxford International:

"Rydym wrth ein boddau'n cael cyhoeddi'r bartneriaeth hon gyda phrifysgol sydd â chystal enw ledled y byd â Phrifysgol Bangor. Mae Prifysgol Bangor eisoes yn gallu brolio fod iddi enw da a chaiff dderbyniad cadarnhaol mewn nifer fawr o farchnadoedd rhyngwladol yn sgil ei hanes hir o ragoriaeth academaidd a'i lleoliad trawiadol yng ngogledd Cymru. Credwn yn gryf y bydd ein partneriaeth yn galluogi rhagor o fyfyrwyr disglair a brwdfrydig i ymuno â chymuned Bangor. A thrwy eu llwyddiant gallwn wella ymhellach ar enw da rhyngwladol y brifysgol."

Y bartneriaeth hon gyda Phrifysgol Bangor, er mwyn sefydlu Coleg Rhyngwladol Bangor, yw'r trydydd cytundeb cydweithredol o'r fath i Oxford International gyda Sefydliad Addysg Uwch yn y Deyrnas Unedig. Ym mis Mehefin 2013, lansiwyd Coleg Llwybr Rhyngwladol Caerlŷr mewn partneriaeth â Phrifysgol De Montford. Mae'r coleg hwnnw wedi gwneud yn well na'r targedau recriwtio yn y ddwy flynedd gyntaf ers agor, ac mae'n parhau i fynd o nerth i nerth. Lansiwyd Coleg Llwybr Rhyngwladol Prifysgol Capel Crist Caergaint yn 2015, gan roi rhwydd hynt i fyfyrwyr rhyngwladol gael astudio mewn dinas sy'n safle treftadaeth y byd, UNESCO. 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2016