Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn croesawu cyfle i weithio gyda darparwyr hyfforddiant niwclear

Croesawodd Prifysgol Bangor gyhoeddiad diweddaraf Horizon Nuclear Power o bartneriaeth gyda Tecnatom, darparwr gwasanaethau hyfforddiant niwclear byd-eang, wrth iddo feddwl am gynyddu nifer y gweithwyr gweithredol yn y dyfodol ar gyfer ei broject adeilad newydd Wylfa Newydd ar Ynys Môn, gogledd Cymru.

Bydd Tecnatom yn arwain tîm cefnogi hyfforddiant yn cynnwys GEN II Engineering and Technology Training Ltd a GE Hitachi Nuclear Energy sydd, gyda'i gilydd, yn dod â llawer iawn o brofiad byd-eang mewn hyfforddiant gweithrediadau niwclear yn gyffredinol - ac mewn hyfforddiant gweithrediadau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch yn benodol - i ogledd Cymru. 

Dr Ian Rees, Grŵp Llandrillo Menai; Francisco Sánchez, Tecnatom;  Francisco Javier Guerra, Tecnatom;  Duncan Hawthorne, Horizon; Yr Athro Paul Spencer, Greg Evans, Horizon,  tu ôl i  fodel o’r Adweithydd Dŵr Berwedig UwchDr Ian Rees, Grŵp Llandrillo Menai; Francisco Sánchez, Tecnatom; Francisco Javier Guerra, Tecnatom; Duncan Hawthorne, Horizon; Yr Athro Paul Spencer, Greg Evans, Horizon, tu ôl i fodel o’r Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch.Bydd y bartneriaeth hefyd yn gweld Horizon yn cryfhau ei gysylltiadau gyda Phrifysgol Bangor er mwyn datblygu a chyflwyno elfennau niwclear newydd i gyrsiau gradd presennol gwyddorau ffisegol a chymhwysol y Brifysgol.  Yn ogystal, bydd yn gweithio gyda'r Brifysgol a Grŵp Llandrillo Menai i edrych ar ddichonoldeb, er enghraifft, cyflwyno prentisiaethau graddau ac elfennau eraill o ddysgu yn y gwaith sy'n berthnasol i anghenion addysg a hyfforddiant y sector niwclear yn y dyfodol i'w cwricwla.

Dywedodd Yr Athro Paul Spencer, Deon y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol ym Mhrifysgol Bangor bod “y datblygiad diweddar hwn, ochr yn ochr â'r partneriaethau a grëwyd y llynedd rhwng Prifysgol Bangor, GE Nuclear Energy Ltd a'r Centre for Nuclear Engineering, Imperial College Llundain i ddatblygu ABWR Research Hub and Network, yn datgan cyfnod cyffrous ar gyfer addysgu ac ymchwil ym maes niwclear ym Mhrifysgol Bangor”. 

"Rydym ni'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Horizon, ei ddarparwyr gwasanaethau hyfforddiant a phartneriaid lleol eraill i ddatblygu'r fframwaith sgiliau ac addysg lefel uwch sydd ei angen nid yn unig i helpu i ddarparu doniau lleol o ansawdd uchel i weithredu project y Wylfa Newydd, ond hefyd yr agenda niwclear ehangach yng Nghymru a Phrydain yn gyffredinol.”

Meddai'r Athro Jo Rycroft-Malone, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil ac Effaith, sy'n arwain ar ymwneud y Brifysgol â'r sector niwclear, “Rydw i'n gweld ein hymwneud a'r gweithgareddau hyn yn ddechrau'n unig i broses tymor hwy o roi Prifysgol Bangor ar y map fel canolfan gydnabyddedig ar gyfer rhagoriaeth addysgu ac ymchwil niwclear yn y blynyddoedd i ddod.”

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2017