Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn cynnal diwrnod o hwyl canoloesol yng Nghastell Caernarfon

 
 

Bu bron i 500 o ddisgyblion ac athrawon o ysgolion lleol yn mwynhau rhaglen â’i llond o hanes, addysg, creadigrwydd a hwyl mewn Diwrnod Hwyl Canoloesol yng Nghastell Caernarfon, a drefnwyd gan Brifysgol Bangor yn ddiweddar.

Drwy gydol y dydd, bu’r plant yn cymryd rhan mewn gweithdai amrywiol megis creu cestyll digidol, cyflwyniadau ar greu llyfr canoloesol, caligraffi canoloesol, teithiau cerdded hanesyddol, adrodd straeon a helfa drysor i chwilio am y greal sanctaidd, ynghyd â nifer o weithgareddau crefft eraill.

Dywedodd Shân Robinson, Swyddog Casgliadau Arbennig, Gwasanaeth Archif a Llyfrgell Prifysgol Bangor: "Aeth y digwyddiad fel wats oherwydd gwaith caled tîm ymroddedig. Beth sy’n brawf o unrhyw ddigwyddiad llwyddiannus efo plant ydy sut maen nhw’n perchnogi ac yn cymryd rhan yn y digwyddiad. Roedd eu brwdfrydedd yn amlwg drwy’r cwestiynau yr oedden nhw’n eu gofyn a’r diddordeb yr oedden nhw’n ei ddangos wrth ymgolli’n llwyr yn y profiad. Roedd hyn yn ffordd ardderchog i’r Brifysgol gael rhannu ein casgliadau efo’r gymuned leol ac addysgu plant am fywyd yn yr oesoedd canol."

Dywedodd John Sherlock, Prif Geidwad Castell Caernarfon, CADW: "Ro’n i’n gwrando ar un o'r disgyblion yn disgrifio’r ymweliad i’w fam a'i dad fel 'y diwrnod gorau erioed', a dwi’n cytuno, roedd o’n ddiwrnod gwych o hwyl canoloesol.”

"Roedd y gwaith trefnu a'r ymrwymiad i'r digwyddiad gan staff, myfyrwyr a gwirfoddolwyr Coleg Celfyddydau a Dyniaethau, Prifysgol Bangor yn eithriadol. Mi wnaeth y disgyblion greu awyrgylch wych yn y Castell, ac roedden nhw’n gadael efo atgofion fydd yn para am byth. Roedd o’n ddigwyddiad gwych, ac rydan ni’n gobeithio y caiff o ei gynnal eto yn y dyfodol."

Yr ysgolion a oedd yn bresennol oedd Ysgol Bethel, Ysgol y Felinheli, Ysgol Santes Helen, Ysgol Syr Thomas Jones, Ysgol Cae Top, Ysgol y Parc, Ysgol Llanfawr, Ysgol y Ffridd, Ysgol Llangoed, Ysgol Llanfachraeth, Ysgol Cwm y Glo, Ysgol Henblas ac Ysgol y Santes Fair, Caergybi.

Cafodd y digwyddiad ei ariannu gan Ganolfan Ehangu Mynediad y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2016