Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn dathlu Awr Ddaear WWF 2016

Mae Prifysgol Bangor yn ymuno â’r dathliad byd-eang dros ein planed wych trwy gefnogi Awr Ddaear WWF – digwyddiad trawiadol a symbolaidd lle diffoddir y goleuadau, sy’n tynnu sylw’r byd at ein planed a’r angen i’w gwarchod.

Ar 19 Mawrth, am 8.30pm, bydd y Brifysgol yn ymuno â miloedd o adeiladau a strwythurau eiconig ledled y byd, o Bont Harbwr Sydney i Times Square yn Efrog Newydd, wrth iddynt ddangos eu cefnogaeth. Mae arddangosiad unigryw Awr Ddaear o dywyllwch wedi troi’n ddigwyddiad byd-eang, gyda channoedd o filiynau o unigolion yn dod ynghyd bob blwyddyn.

Y llynedd yng Nghymru, amcangyfrifir bod mwy na 500,000 o bobl wedi cymryd rhan, gan gyhoeddi neges unedig o gefnogaeth. Roedd yr adeiladau a’r strwythurau amlwg a gymerodd ran yng Nghymru’n cynnwys y Senedd ym Mae Caerdydd, Castell Caernarfon a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Cofrestrodd 235 o ysgolion yng Nghymru â’r ymgyrch a dangosodd Aelodau Cynulliad Cymru o bob plaid eu cefnogaeth.

I ddathlu Awr Ddaear 2016, bydd y llifoleuadau ar brif adeilad  y Brifysgol yn cael eu diffodd am yr awr rhwng 8.30- 9.30pm ar 19 Mawrth.

Dywedodd  Ricky Carter, Swyddog Amgylcheddol Prifysgol Bangor:

"Unwaith eto, rydym yn falch o gael cefnogi WWF yn y digwyddiad byd-eang hwn. Mae’n ddeng mlynedd eleni ers  cynnal yr Awr Byd cyntaf yn Sydney, Awstralia; ers hynny mae’r digwyddiad wedi lledaenu i gynnwys dros 170 o wledydd a thiriogaethau. Mae codi ymwybyddiaeth yn y modd hwn yn amlygu’r rôl sydd gan bawb i’w chwarae wrth frwydro yn erbyn newid hinsawdd, drwy weithredoedd personol syml a bychain.” 

Meddai Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru:

“Rydyn ni wrth ein bodd y bydd <rhowch enw’r adeiliad/strwythur/busnes > yn cefnogi Awr Ddaear eleni ac yn gobeithio y bydd yn ysbrydoli llawer o bobl eraill i gymryd rhan hefyd. Bydd y newid yn yr hinsawdd yn cael effaith enfawr ar bobl, bywyd gwyllt a chynefinoedd ar draws y byd, ac mae angen i ni weithredu i’w gwarchod. Drwy gymryd un cam syml, sef diffodd eich goleuadau, byddwch yn ymuno â miliynau o bobl o bob cwr o’r byd yn y dathliad arbennig hwn.”

Gall pawb gofrestru ar gyfer Awr Ddaear WWF 2016. I gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru ewch i wwf.org.uk/earthhour

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth 2016