Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn drech ym Marathon Eryri

Prifysgol Bangor a dra-arglwyddiaethodd ym Marathon Eryri, wrth i fyfyrwraig bresennol ennill categori’r Menywod ac i fyfyriwr graddedig lleol ennill categori’r Dynion.

Sarah CaskeySarah CaskeyMyfyrwraig o Brifysgol Bangor, Sarah Caskey, 23, oedd y fenyw gyntaf i groesi’r llinell derfyn ym Marathon llym Eryri yn ddiweddar.

A hithau’n fyfyrwraig is-radd yn ei hail flwyddyn yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, gorffennodd Sarah yn gyntaf, gan gwblhau’r llwybr 26 milltir mewn 3 awr, 12 munud a 06 o eiliadau.

Meddai Sarah, uwch ben ei digon ar ôl ennill, “Cefais argraff wych gan yr awyrgylch llawn ysbrydoliaeth, y gefnogaeth a’r gwaith trefnu, yn ogystal â chan y golygfeydd godidog. Roeddwn wedi edrych ymlaen at y digwyddiad hwn ers misoedd, a chefais siom ar yr ochr orau.”

“Dewisais astudio ym Mhrifysgol Bangor oherwydd y mynyddoedd, a hoffwn redeg ar lwybrau a gweunydd. Cymru hefyd yw fy hoff ran o’r DU oherwydd yr amrywiaeth o weithgareddau awyr agored a geir yma a’i golygfeydd godidog.”

Ar ôl graddio, mae Sarah yn gobeithio dod naill ai’n athrawes Ymarfer Corff neu’n ffisiotherapydd.

Yn rhedwr brwd, daeth hi hefyd yn gyntaf yn ras 10k y ‘Twin Piers’ yn Llandudno ac yn ail yn Hanner Marathon Conwy yn ystod y 18 mis diwethaf. Yn ôl yn ei chartref yn Peterborough, mae Sarah hefyd yn rhedeg dros Glwb Athletau Peterborough a’r Blackburn Harriers.

Rob SamuelRob SamuelMae’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn denu a chefnogi athletwyr penigamp sy’n astudio ochr theoretig eu camp. Enillodd y myfyriwr graddedig Rob Samuel, sydd hefyd yn gyn-Lywydd yr Undeb Athletau, ras y dynion ym Marathon Eryri am y trydydd tro yn olynol. Ar hyn o bryd, mae Rob yn rheolwr digwyddiadau ar gyfer Always Aim High Events, cwmni lleol sy’n trefnu digwyddiadau megis triathlon Slateman ac Etape Eryri.

Roedd Dr John Parkinson o’r Ysgol Seicoleg hefyd yn gyntaf yn y category ‘Welsh Veterans’ gydag amser o 2:54:15, a oedd yn golygu ei fod yn 12fed ar y cyfan. Mae Dr Parkinson yn gyswllt i’r Gymdeithas Athletau Gymreig ac yn aelod o’r clwb lleol Eryri Harriers.

Dydwedodd Dr Parkinson: “Mae Marathon Eryri yn ras wych gyda cwrs bendigedig, yn ben dant yn ur o’r rasus gorau yng Nghymru. Ni fedraf meddwl am unrhyw le gwell i redeg. Mae fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ysgogiad a iechyd da – felly mae rhedeg yn ffordd wych o wneud yr hyn dwi’n ddweud!”

Roedd aelod arall o’r Eryri Harriers, sef Arwel Lewis, sydd yn Gydgysylltwr Diogelwch yn y Brifysgol, hefyd yn gyntaf yn y categori dynion dros 55. Mae Arwel wedi rhedeg Marathon Eryri deg gwaith ers 1988 ac roedd yn ail ar y cyfan 25 mlynedd yn ol gydag amser o 2:35:06.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2013