Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn helpu i ddatblygu dysgu gwyddor cadwraeth ym Mangladesh a Ghana

Dr Julia Jones a’r ymwelwyr o Ghana a Bangladesh  y tu allan i adeilad yr Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a DaearyddiaethDr Julia Jones a’r ymwelwyr o Ghana a Bangladesh y tu allan i adeilad yr Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a DaearyddiaethMae academyddion ym Mhrifysgol Bangor yn gweithio gyda chydweithwyr o Fangladesh a Ghana i gynyddu a gwella dysgu gwyddor cadwraeth yn y ddwy wlad hyn sy’n gyfoethog o ran bioamrywiaeth. Mae’r Cyngor Prydeinig wedi cyllido project sy’n caniatáu cyfnewidiadau rhwng staff, ymchwilwyr a staff o Brifysgolion ym Mangladesh, Ghana a Bangor. Ar hyn o bryd mae tri aelod staff o Brifysgol Khulna a Phrifysgol Rajshahi ym Mangladesh, a Phrifysgol Accra yn Ghana, ym Mangor yn cymryd modiwl MSc mewn bioleg cadwraeth ac yn gweithio gyda staff yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth i ddatblygu cwricwla bioleg cadwraeth ar gyfer eu prifysgolion eu hunain.

Meddai Dr Julia Jones, uwch ddarlithydd mewn cadwraeth ym Mangor:         

‘Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr cael yr ymwelwyr yn fy nosbarth MSc ac rydym yn dysgu cymaint oddi wrthyn nhw ag y maen nhw’n ein ddysgu oddi wrthym ni.”

Meddai Jesse Ayivor o Brifysgol Accra, Ghana:

‘Mae dod ar y cwrs yma ym Mangor wedi bod o fudd eithriadol i mi. Bydd yn fy helpu i ddatblygu cwrs mewn bioleg cadwraeth ar gyfer fy sefydliad yn Ghana’.

Meddai Nuzhat Ara o Brifysgol Rajshahi Bangladesh :

“Fe wnaeth dosbarthiadau rhyngweithiol fy helpu i weld problemau o safbwynt ehangach a mwy beirniadol.’

Sophie Williams  efo myfyrwyr MSc  yn BangladeshSophie Williams efo myfyrwyr MSc yn BangladeshMae Sophie Williams, myfyriwr PhD yn yr Ysgol, newydd ddychwelyd o Fangladesh lle treuliodd bythefnos yn dysgu dulliau ymchwil ecolegol i fyfyrwyr MSc yno. Rhoddwyd yr hyfforddiant yn bennaf ar daith faes i Goedwig Fangrof Sundarbans, safle Treftadaeth Byd UNESCO, ac ecosystem sydd dan bwysau cynyddol o ganlyniad i echdynnu adnoddau naturiol a newid hinsawdd. Mae’r Athro Bidhan Chandra Das o Adran Sŵoleg, Prifysgol Rajshahi, yn egluro gwerth y cyfnewid hwn:   

‘Cafodd ymweliad Sophie effaith gadarnhaol iawn ar ein hadran, yn ogystal ag yn ein Cyfadran Gwyddorau Bywyd a Daear. Rhoddodd Sophie gymorth mawr i ni ddatblygu ein cynlluniau i wella dysgu bioleg cadwraeth. Fe wnes i’n bersonol ddysgu llawer oddi wrthi, yn arbennig y dulliau a ddefnyddiodd i ddysgu’r myfyrwyr.” 

 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2010