Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn Llongyfarch athletwyr Gemau’r Gymanwlad

Manteisiodd Prifysgol Bangor yn ddiweddar ar y cyfle i longyfarch yr aelodau hynny o garfan llwyddiannus Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad sydd â chysylltiad â Phrifysgol Bangor.

Enillwyd Medal Aur gyntaf Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad gan Gareth (Gaz) Evans, aelod o staff y brifysgol sy’n gweithio yng Nghanolfan Brailsford ac un o bum codwr pwysau sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol. Enillodd Tesni Evans, deiliad un o fwrsariaethau Athletwyr Lleol Prifysgol Bangor, fedal Efydd am sboncen tra yn Awstralia. Manteisiodd aelodau eraill y Tîm ar y profiad o gystadlu yng Ngemau ‘r Gymanwlad a chafwyd perfformiadau personol da, gan argoeli’n dda ar gyfer y dyfodol.

Wrth longyfarch y staff, myfyrwyr a graddedigion o’r Brifysgol, dywedodd yr Athro John G Hughes wrthynt:

“Rydych wedi gwneud Cymru’n falch ohonoch ac rydych wedi gwneud y Brifysgol yn falch ohonoch. Rydych yn esiamplau gwych i eraill yng nghymuned y Brifysgol ac rwyf yn eich llongyfarch, pob un, ar eich llwyddiannau.”

Llongyfarchodd Barry Eaton, Cadeirydd Codi Pwysau Cymru,  y codwyr pwysau, gan ddatgelu ei broffwydoliaeth yn dilyn y Gemau: “ Yn ogystal â llwyddiant medal  Gareth, yr hyn sydd o’n blaenau yma yw ffrwd o dalent a fydd, rwy’n sicr, yn ennill medalau yn y dyfodol.”

Wrth ddisgrifio symud Codi Pwysau Cymru i Ganolfan Brailsford y Brifysgol, meddai: “Mae cyfleusterau chwaraeon Prifysgol Bangor heb eu hail, a’r gorau yng Nghymru ar gyfer codi pwysau.”

Dywedodd Richard Bennett, Cyfarwyddwr Chwaraeon Prifysgol Bangor: "Rydym wedi buddsoddi yn ein cyfleusterau ac yn ein hathletwyr elît dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae wedi bod yn fraint cefnogi’r unigolion. Rydym yn falch o’r cyfle i’w llongyfarch ar eu perfformiadau gwych.”

Cyflwynodd yr Athro John G Hughes dlws i bob aelod  o’r Tîm, ac yna dathlodd pawb gyda chacen ‘Medal Aur’ arbennig.

Meddai Gareth Evans: “Mae'r wythnosau ers ennill y fedal Aur ar y 6ed Ebrill wedi bod yn wyllt. Rwyf wedi bod yn ceisio ymlacio ers glanio yn ôl, ond heb lwyddo. Mae cryn dipyn o waith cyfryngau a’r math yna o beth i’w gwneud, ac rwyf bellach yn ôl wrth fy ngwaith. Ddaru ni gyrraedd yn ôl ar Ebrill 17 ac roeddwn yn ôl yn fy ngwaith y dydd Gwener dilynol. Alla i ddim diolch digon i Brifysgol Bangor am y gefnogaeth y maent wedi ddangos i mi cyn ac ystod fy antur yng Ngemau’r Gymanwlad ac rwy’n gobeithio bod dod â’r Aur yn ôl wedi talu’r gymwynas yn ôl!”

“Roedd yn braf derbyn y dlws i gofnodi’r achlysur. Maent wir wedi dangos eu cefnogaeth a’u bod yn gwerthfawrogi eincyfraniadau wrth gystadlu.”

Yng nghriw Bangor yn y garfan oedd:

Codi Pwysau

Seth Casidsid -  Gyda gradd mewn Seicoleg o’r Brifysgol. Mae Seth yn gweithio yng Nghanolfan Brailsford

Gareth Evans -  yn gweithio yng Nghanolfan Canolfan Brailsford, bu  Gareth yn cynrychioli’r DU yng Ngemau Olympaidd Llundain

Catrin Jones – Myfyrwraig Seicoleg ac enillydd gwobr Carwyn James i  Athletwraig Ifanc y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2017 y BBC.

Harry Misangyi – Myfyriwr Gwyddor Chwaraeon

Hannah Powell -  sydd wedi graddio mewn gwyddor chwaraeon ac sydd yn gweithio yn gweithio i Codi Pwysau Cymru, sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Brailsford.

Sboncen

Tesni Evans -  yn hyfforddi ym Mhrifysgol Bangor, ac yn bencampwraig Genedlaethol ar hyn o bryd ac yn 12fed yn y byd. Roedd Tesni’n cystadlu ac felly ddim ar gael i ddod i’r digwyddiad.

Yn flynyddol, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi athletwyr elît drwy gynnig Ysgoloriaethau Chwaraeon i'w myfyrwyr ac i athletwyr lleol dawnus. Mae Seth, Hannah, Catrin a Harry ill tri wedi elwa o'r Ysgoloriaethau hyn dros y blynyddoedd diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2018